Publicaties

Advies over het nationaal actieplan bedrijfsleven en mensenrechten

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens heeft kennisgenomen van het nationaal actieplan bedrijfsleven en mensenrechten 'knowing' en 'showing', dat de regering op 20 december 2013 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. In zijn reactie is het College van mening dat het kabinet op de goede weg is, maar dat hetgeen in het actieplan staat nog niet voldoende is om de UN Guiding Principles te implementeren. In zijn reactie gaat het College in op een aantal onderwerpen die naar zijn oordeel verdere actie behoeven. De belangrijkste punten voor het College zijn dat:

  • er meer aandacht moet zijn voor mensenrechtenschendingen in Nederland;

  • de overheid meer zou moeten doen om in haar rol als marktpartij en als bedrijfsondersteuner de verplichtingen uit de UN Guiding Principles na te leven;

  • er meer aandacht moet komen voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen;

  • er duidelijkheid moet komen over het vervolg van het actieplan.

 Tot slot doet het College twaalf aanbevelingen.