Publicaties

Advies: Over de grens. Grensdetentie van asielzoekers in het licht van mensenrechtelijke normen

Samenvatting

Nederland negeert de mensenrechten van asielzoekers door hen altijd direct gevangen te zetten als zij via een lucht- of zeehaven het land inkomen. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens. Het College onderzocht de werkwijze rond grensdetentie en concludeert dat gevangenschap van asielzoekers niet altijd noodzakelijk is en bovendien schadelijk, zeker voor kinderen.