Publicaties

Mensenrechten in Nederland 2013 - Jaarlijkse Rapportage

Samenvatting

'Mensenrechten in Nederland’ 2013 is de tweede jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2013 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden. De rapportage bevat de volgende onderwerpen:

 

 • Rassendiscriminatie in Nederland

 • Nationale implementatie en infrastructuur

 • Non-discriminatie

 • Rechtspleging en rechtsmiddelen

 • Waarborgen rond vrijheidsbeneming

 • Migratie en mensenrechten

 • Privacy

 • Huwelijk en privé- en gezinsleven

 • Lichamelijke en geestelijke integriteit

 • Mensenhandel

 • Bedrijven en mensenrechten

 • Arbeid en sociale zekerheid

 • Gezondheid en zorg

 • Onderwijs en mensenrechteneducatie

 • Levensstandaard

 • Caribisch Nederland