Publicaties

Advies conceptwetsvoorstel intrekken Nederlanderschap

Samenvatting

Naar aanleiding van het Actieprogramma Integrale aanpak Jihadsime stelde minister Opstelten een conceptwetsvoorstel op. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om  in het belang van de nationale veiligheid het Nederlanderschap in te trekken wegens deelname aan een terroristische organisatie. Daarvoor is geen voorafgaande strafrechtelijke veroordeling vereist. Het College voor de Rechten van de Mens uit zijn zorgpunten over het wetsvoorstel in dit advies.