Publicaties

Rapportage aan VN-kinderrechtencomité over de bescherming van kinderrechten in Nederland

Samenvatting

Mei 2015 ondervraagt het VN-kinderrechtencomité de Nederlandse regering over de naleving van het kinderrechtenverdrag. Ter voorbereiding op deze dialoog rapporteert het College voor de Rechten van de Mens opnieuw aan het comité over de bescherming van kinderrechten in Nederland. Het College gaat verder in op de vragen die het comité aan Nederland heeft voorgelegd over onder andere kinderrechten in Caribisch Nederland, de rol van het bedrijfsleven bij de bescherming van kinderrechten, discriminatie van kinderen met een beperking, de aanpak van meisjesslachtoffers van mensenhandel en het belang van mensenrechteneducatie. Deze rapportage bouwt voort op de schriftelijke bijdrage van het College voor de voorbereidende sessie van het kinderrechtencomité in september 2014.