Publicaties

Advies Concept tweede nota van wijziging voor het voorstel van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Samenvatting

Advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de consultatie van 4 september tot 19 oktober 2015. Het College meent dat het voorstel voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg op diverse punten nadere onderbouwing, uitwerking en hier en daar ook wijziging behoeft om te voorkomen dat strijd kan ontstaan met mensenrechtelijke eisen. Het College dringt er op aan om een reeks punten in overweging te nemen voordat de nota bij de Tweede Kamer ingediend wordt.