Publicaties

Mensenrechten in het middelbaar beroepsonderwijs: een verkenning

Samenvatting

In de periode 2014-2015 heeft het College verkennend onderzoek gedaan naar de aandacht voor mensenrechten in het middelbaar beroepsonderwijs. Uit deze verkenning blijkt dat structurele aandacht voor mensenrechten in het onderwijs ontbreekt. 03 februari 2016 presenteerde het College voor de Rechten van de Mens het advies ' Mensenrechten in het mbo: een verkenning' aan minister Bussemaker.