Publicaties

Strategisch Plan 2016-2019

Samenvatting

Het College werkt met een strategisch meerjarenplan voor de periode 2016-2019. Het plan is mede tot stand gekomen op basis van de input uit een stakeholdersconsultatie, stakeholdersbijeenkomst en verkennend onderzoek. In het plan staan de missie en visie van het College beschreven.