Publicaties

Brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het Plenair debat over arbeidsmarktdiscriminatie

Samenvatting

Tijdens het plenair debat over arbeidsmarktdiscriminatie op 18 februari 2016 wordt de Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie besproken. Het College is verheugd over de vele maatregelen tegen discriminatie die in de rapportage worden voorgesteld en/of toegevoegd. Het College vraagt daarnaast aandacht voor twee bijzonder hardnekkige vormen van arbeidsmarktdiscriminatie die de noodzaak van zowel een repressieve als preventieve aanpak onderschrijven. Het gaat hierbij om discriminatie van zwangere vrouwen en discriminatie op grond van achternaam (etniciteit) bij sollicitatiegesprekken.