Publicaties

Netherlands Institute for Human Rights Written Contribution ESCR

Samenvatting

Economische, sociale en culturele rechten (ESCR) – zoals het recht op gezondheid, het recht op onderwijs en het recht op arbeid – verdienen een veel prominentere rol in nationaal en lokaal beleid van de overheid. Dat is de kernboodschap die het College voor de Rechten van de Mens maandag 10 oktober in Genève overbrengt aan het VN Comité inzake economische, sociale en culturele rechten.