Publicaties

Brief aan de voorzitter van de Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over rechtsbijstand en goed bestuur Caribisch Nederland

Samenvatting

Op 1 juni 2016 hebben het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman gezamelijk een brief aan de voorzitter van de Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties geschreven met aanbevelingen en advies voor rechtsbijstand en goed bestuur in Caribisch Nederland.