Publicaties

Brief aan de Tweede Kamer inzake plenair debat regeerakkoord

Samenvatting

Op 12 oktober 2017 stond een plenair debat gepland dat zal gaan over het regeerakkoord met als titel 'Vertrouwen in de toekomst'. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een quickscan uitgevoerd om te kijken of ieders mensenrechten worden gewaarborgd in de komende regeerperiode. Het College ziet dat het regeerakkoord voor sommige kwetsbare groepen in de samenleving wel aandacht heeft en voor andere kwetsbare groepen niet. De brief aan de leden van de Tweede Kamer bevat een verdere toelichting.