Publicaties

Brief aan drs. T. van Ark staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie College voor de Rechten van de Mens

Samenvatting

Uit het onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie van het College uit 2016, blijkt dat vrouwen met een flexibel arbeidscontract op de arbeidsmarkt een groot risico lopen om gediscrimineerd te worden vanwege hun zwangerschap of pril moederschap. Uit het tijdelijk Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie blijkt wederom dat deze groep extra aandacht verdient in de aanpak om zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. In de brief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft het College voor de Rechten van de Mens een aantal aanbevelingen mee op basis van de reacties op het meldpunt.