Publicaties

Brieven aan minister voor Rechtsbescherming en minister van Economische Zaken en Klimaat over nieuw schadeprotocol Groningen

Samenvatting

Op woensdag 31 januari is overeenstemming bereikt over een nieuw schadeprotocol voor Groningen. In een brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Rechtsbescherming reageert het College op het Besluit mijnbouwschade Groningen, waarmee het nieuwe schadeprotocol wordt vastgesteld en de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen wordt ingesteld. Hierin uit het College zijn zorgen wat betreft de rechtszekerheid als gevolg van het hybride karakter van de nieuwe regeling voor het afhandelen van aardbevingsschade.