Publicaties

2004/07: Advies inzake het combineren van co-schappen met zwangerschap en zorgtaken

Samenvatting

Het landelijk overleg van onderwijsdirecteuren van de faculteiten geneeskunde (hierna: OCG) heeft de Commissie verzocht advies uit te brengen over de inrichting van de studie geneeskunde, in relatie tot de gelijkebehandelingswetgeving. Het verzoek is vooralsnog toegespitst op het verbod van ongelijke behandeling op grond van geslacht.

 

Zwangere studenten en studenten met zorgtaken ondervinden met name in de fase van de co-schappen van de studie problemen omdat in deze fase van de studenten wordt verwacht dat zij voltijds (en soms zelfs meer dan dat)1 en gedurende lange diensten beschikbaar zijn. Dat geldt zowel voor de algemene co-schappen als voor de keuze co-schappen.

 

Aanleiding voor het verzoek was een individuele klacht bij de Commissie tegen de Vrije Universiteit van Amsterdam over de onmogelijkheid om co-schappen in deeltijd en in een praktijksituatie van eigen keuze te volgen. Deze klacht is ingetrokken nadat voor de betrokken student een individuele oplossing was gevonden. Omdat het vaker voorkomt dat studenten tijdens de co-schappen zwanger zijn of de co-schappen wegens zorgtaken in deeltijd willen volgen, wil het OCG hier een algemene regeling voor maken, bij voorkeur voor alle medische faculteiten in Nederland.