Oordelen

Mojo Concerts B.V, LOC7000 B.V. en The Security Company B.V. hebben verboden onderscheid op grond van nationaliteit en/of ras gemaakt door 23 bezoekers van Poolse afkomst dan wel van Poolse nationaliteit discriminatoir te bejegenen en vervolgens te verwijderen van het Lowlands festival.

Oordeelnummer 2011-169
28-11-2011
Ras, Nationaliteit
lees verder

Samenvatting

Situatie

23 bezoekers van Poolse afkomst en/of nationaliteit hebben kaartjes gekocht voor het Lowlands festival 2010. De 23 bezoekers hebben gesteld dat zij eerst zijn gevraagd naar hun nationaliteit en/of afkomst door de beveiligingsmedewerkers en vervolgens van het terrein zijn verwijderd toen zij vertelden dat ze uit Polen kwamen dan wel de Poolse nationaliteit/afkomst hadden. Mojo Concerts B.V en LOC7000 B.V, de organisatoren van het Lowlands festival, en The Security Company B.V, het beveiligingsbedrijf dat door de organisatoren van het festival was ingehuurd, hebben ontkend dat de 23 bezoekers discriminatoir zijn bejegend en vervolgens verwijderd zijn van het festival vanwege hun Poolse afkomst en/of nationaliteit. Deze 23 bezoekers zijn verwijderd van het festival omdat zij in strijd met de huisregels bekers verzamelden en/of zich hinderlijk gedroegen, vervolgens daarvoor zijn gewaarschuwd en uiteindelijk zijn verwijderd vanwege herhaald hinderlijk gedrag.

Oordeel

De Commissie Gelijke Behandeling spreekt als haar oordeel uit dat Mojo Concerts B.V., LOC7000 B.V. en The Security Company B.V. jegens de 23 bezoekers verboden onderscheid op grond van nationaliteit en/of ras hebben gemaakt bij het aanbieden van een dienst.

Toelichting

De Commissie stelt vast dat van de verwijderde bezoekers een bijzonder groot aantal de Poolse nationaliteit heeft dan wel van Poolse afkomst is. De 23 bezoekers hebben nagenoeg eenduidige verklaringen afgelegd dat hen tijdens het bekerrapen naar hun nationaliteit / afkomst is gevraagd. Gevoegd bij het feit dat de organisatoren en het beveiligingsbedrijf niet hebben kunnen aangeven vanwege welk hinderlijk gedrag de 23 bezoekers individueel zijn aangesproken en vervolgens zijn verwijderd, maakt dat er een vermoeden van onderscheid op grond van nationaliteit/afkomst is. De organisatoren en het beveiligingsbedrijf slagen er niet in te bewijzen dat zij geen onderscheid hebben gemaakt. Het komt voor risico van de organisatoren en het beveiligingsbedrijf dat zij niet kunnen aangeven welk hinderlijk gedrag de 23 bezoekers hebben vertoond. Dit risico had kunnen worden uitgesloten door de verwijderde bezoekers bijvoorbeeld een kopie van het verwijderformulier mee te geven. Dat is niet gebeurd. Ook de verklaring van een van de beveiligingsmedewerkers kan niet als bewijs dienen dat geen onderscheid is gemaakt. Deze beveiligingsmedewerker was namelijk zelf niet bij het eerste aanspreekmoment aanwezig en kan dus niet uit eerste hand verklaren of er op dat moment al dan niet naar nationaliteit of woonplaats is gevraagd. Daarbij komt dat het beveiligingsbedrijf ter zitting heeft verklaard dat niet uitgesloten kan worden dat een beveiligingsmedewerker naar de nationaliteit van een bezoeker heeft gevraagd. De Commissie oordeelt dan ook dat de organisatoren en het beveiligingsbedrijf direct onderscheid hebben gemaakt door de 23 bezoekers discriminatoir te bejegenen en vervolgens te verwijderen van het festival. Direct onderscheid is verboden, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering. Niet gesteld of gebleken is dat daarvan in dit geval sprake is.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: