Oordelen

Een apotheek maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door een man af te wijzen voor de functie van apothekersassistent.

Oordeelnummer 2011-43
31-03-2011
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man van 42 jaar solliciteert via een online vacaturebank bij een apotheek naar de functie apothekersassistent. Een van de twee apothekers wijst de man in een e-mail af. De man vraagt naar de reden waarom hij niet wordt uitgenodigd. De andere apotheker schrijft in een mail dat de reden daarvan is dat een jonge kandidaat wordt gezocht om het al wat oudere team van de apothekersassistenten te verjongen. De man vermoedt dan ook dat hij is afgewezen vanwege zijn leeftijd. De apotheek verklaart aan de Commissie dat sprake is van een persoonsverwisseling. De e-mail waarin de verjonging van het team als reden van de afwijzing is genoemd, was voor een andere kandidaat bedoeld. Daarnaast geeft de apotheek aan dat de man in zijn cv niet de datum van het behalen van zijn diploma heeft vermeld. Hieruit heeft de apotheek afgeleid dat de man zijn opleiding niet heeft afgerond. Verder heeft de apotheek verklaard dat als leeftijd al een rol heeft gespeeld, daar een goede reden voor was. De apotheek heeft aan de wens van de andere assistenten tegemoet willen komen. Zij hebben namelijk aangegeven het leuk te vinden om weer eens een jong iemand als collega te krijgen.

Oordeel

De Commissie oordeelt dat de werkgever verboden onderscheid heeft gemaakt bij de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking.

Toelichting

De Commissie oordeelt dat de mail waarin de verjonging van het team wordt genoemd, een feit is dat onderscheid op grond van leeftijd bij de afwijzing kan doen vermoeden. Het is dan aan de apotheek om te bewijzen dat zij niet in strijd met de wet heeft gehandeld. Het argument van de apotheek dat sprake is van een persoonsverwisseling bewijst niet dat leeftijd geen rol heeft gespeeld. De afwijzingsbrief aan de ander duidt er immers op dat leeftijd een van de selectiecriteria was. Ook het argument van de apotheek dat de man is afgewezen omdat zij ervan uit is gegaan dat hij zijn opleiding niet heeft afgerond, kan niet als bewijs dienen dat niet ook leeftijd een selectiecriterium was. De apotheek heeft ter rechtvaardiging van het onderscheid aangegeven dat zij rekening wilde houden met de voorkeur van het team voor een jongere collega. De Commissie acht deze werkwijze echter in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving; de wet verbiedt selectie op grond van leeftijd immers. De Commissie oordeelt dan ook dat de apotheek verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt door de man af te wijzen voor de functie apothekersassistent.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: