Oordelen

Een zorginstelling heeft verboden onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid gemaakt door een klacht over discriminatie niet zorgvuldig te behandelen. Tevens strijd met het verbod van victimisatie door een werknemer die heeft geklaagd over discriminatie niet langer op te roepen.

Oordeelnummer 2011-71
28-04-2011
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man werkte in de gezondheidszorg als begeleider van psychiatrische patiënten. Hij had een oproepcontract. De man heeft bij zijn leidinggevende geklaagd over discriminatie door enkele collega’s omdat hij homoseksueel is. De leidinggevende heeft onderzoek verricht naar de klacht van de man. Daarna heeft de leidinggevende besloten de man niet meer op te roepen. De man heeft bij de Commissie geklaagd dat de zorginstelling zijn klacht over discriminatie niet zorgvuldig heeft behandeld. Ook heeft de man aangevoerd dat, omdat hij heeft geklaagd over discriminatie, de zorginstelling heeft besloten hem niet langer op te roepen.

Oordeel

De Commissie heeft geoordeeld dat de zorginstelling verboden onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid heeft gemaakt bij de arbeidsomstandigheden door zijn klacht omtrent discriminatie onvoldoende zorgvuldig te behandelen. Ook heeft de Commissie geoordeeld dat de zorginstelling in strijd heeft gehandeld met het verbod op victimisatie.

Toelichting

De Commissie heeft overwogen dat de leidinggevende wel onderzoek heeft verricht naar de klacht van de man. De leidinggevende heeft echt geen verslagen gemaakt van het onderzoek. Hierdoor kan de Commissie niet controleren of de leidinggevende een zorgvuldig onderzoek heeft verricht.

Ook heeft de zorginstelling de man niet tijdig op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek. Bovendien heeft de afhandeling van de klacht te lang geduurd. Daarom is de Commissie van oordeel dat de zorginstelling de klacht niet zorgvuldig heeft behandeld. Tevens heeft de Commissie overwogen dat de zorginstelling heeft toegegeven dat als de man niet had geklaagd over discriminatie, niet zo snel was besloten de man niet meer op te roepen. De man is dan ook benadeeld door het indienen van een klacht.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: