Oordelen

Jeugdzorginstelling, vallend onder de verantwoordelijkheid van de Minister van VWS, maakt verboden onderscheid op grond van geslacht door een vrouwelijke groepsleider lager te belonen dan haar mannelijke collega.

Oordeelnummer 2012-142
15-08-2012
Geslacht
lees verder

Samenvatting

 

Situatie

Een vrouw gaat als medior groepsleider werken bij een justitiële jeugdinrichting die onder verantwoordelijkheid viel van de Minister van Justitie. Enkele maanden later is de instelling van de organisatie gewijzigd in een jeugdzorginstelling onder de naam Almata Jeugdzorg Plus.Sindsdien valt de instelling onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een mannelijke collega treedt enkele maanden na de vrouw in dienst als medior groepsleider. De man is bij indiensttreding drie periodieken hoger ingeschaald dan de vrouw. De hogere inschaling van de mannelijke collega heeft te maken met arbeidsmarktkrapte, relevante werkervaring en betere onderhandelingsvaardigheid, aldus de werkgever. Ook zou er sprake zijn van een gewijzigd functieprofiel en is de vrouw destijds bij een andere werkgever in dienst getreden dan de mannelijke collega. De vrouw heeft aangevoerd dat de werkgever verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt door haar lager te belonen dan haar mannelijke collega.

 

Oordeel

De Commissie Gelijke Behandeling spreekt als haar oordeel uit dat de Minister van VWS jegens de vrouw verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van geslacht bij de arbeidsvoorwaarden.

 

Toelichting

De Commissie stelt vast dat de vrouw en de mannelijke collega hetzelfde werk doen en dat de vrouw minder verdient dan de mannelijke collega. In dat geval moet de werkgever bewijzen dat de hoogte van het salaris tot stand is gekomen op basis van beloningsmaatstaven die bij allebei op gelijke wijze zijn toegepast. Bovendien moeten die beloningsmaatstaven zelf deugdelijk zijn. Dat de vrouw en haar mannelijke collega’s bij verschillende werkgevers in dienst zijn getreden, kan het verschil in beloning naar het oordeel van de Commissie niet verklaren. Immers beiden zijn sedert de overgang van de jeugdinrichting naar VWS werkzaam voor dezelfde werkgever. Vast is komen te staan dat zowel de vrouw als haar mannelijke collega zijn aangenomen op basis van hetzelfde nieuwe functieprofiel. Ook dat kan het verschil in beloning niet verklaren. De beloningsmaatstaf arbeidsmarktkrapte is niet deugdelijk omdat de werkgever niet duidelijk heeft gemaakt welk deel van het loon van de mannelijke collega daarop ziet. Bovendien blijft deze beloning in stand, ook als er geen sprake meer is van arbeidsmarktkrapte. De beloningsmaatstaf relevante werkervaring is niet op gelijkwaardige wijze toegepast op de vrouw en haar mannelijke collega. Gebleken is dat de werkgever de stage-ervaring die de vrouw heeft opgedaan in het kader van haar masteropleiding niet heeft aangemerkt als relevante werkervaring en soortgelijke stage-ervaring van haar mannelijke collega wel. Met betrekking tot onderhandelingsvaardigheden stelt de Commissie vast dat deze beloningsmaatstaf niet op gelijke wijze op de vrouw en haar mannelijke collega is toegepast. Dit betekent dat de hiervoor genoemde beloningsmaatstaven niet kunnen dienen als rechtvaardiging van het beloningsverschil tussen de vrouw en haar mannelijke collega. De werkgever heeft dan ook verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt bij de beloning.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: