Oordelen

Politie Utrecht maakt verboden onderscheid op grond van geslacht jegens vrouw door bij inschaling uit te gaan van het feitelijk genoten inkomen in haar vorige functie en geen rekening te houden met de deeltijdfactor waarin zij werkte.

Oordeelnummer 2012-76
26-04-2012
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw treedt als aspirant-politiekundige bachelor in dienst bij het politiekorps. Zij volgt bij het politiekorps de opleiding politiekundige bachelor. Deze opleiding mag alleen in voltijd worden gevolgd. Voor de inschaling is het politiekorps uitgegaan van het inkomen dat de vrouw feitelijk kreeg in haar oude baan. De vrouw werkte in haar oude baan in deeltijd. Het politiekorps heeft bij de inschaling geen rekening gehouden met het feit dat dit salaris gebaseerd was op een deeltijdbaan. De aspirant meent dat het politiekorps haar hierdoor bij haar inschaling heeft benadeeld op grond van arbeidsduur en geslacht. Zij meent dat het politiekorps haar salaris eerst had moeten omrekenen naar een voltijds salaris.

 

Oordeel

De Commissie oordeelt dat Politie Utrecht geen onderscheid op grond van arbeidsduur maakt; wel maakt Politie Utrecht verboden onderscheid op grond van geslacht in de arbeidsvoorwaarden.

Toelichting

De Commissie stelt vast dat het verschil in behandeling betrekking heeft op de deeltijdfactor in een vorige functie. Maar het toepasselijke artikel dat onderscheid verbiedt op grond van arbeidsduur (artikel 125g, eerste lid, Ambtenarenwet) gaat alleen over onderscheid naar arbeidsduur in de huidige functie. Daarom is in dit geval geen sprake van onderscheid op grond van arbeidsduur. Er is wel sprake van indirect onderscheid op grond van geslacht. Uit algemene cijfers en de gegevens van het politiekorps blijkt dat vooral vrouwen in deeltijd werken. Cijfers die door het politiekorps zijn overgelegd bevestigen dit algemene beeld dat vrouwen vaker dan mannen in deeltijd werken. Vrouwen worden door deze wijze van inschaling dan ook in overwegende mate benadeeld. De Commissie stelt vast dat het politiekorps onvoldoende heeft onderzocht of er alternatieve manieren van inschaling zijn waarmee geen of minder onderscheid wordt gemaakt. Het politiekorps zou bijvoorbeeld ook kunnen aansluiten bij het uurloon dat de vrouw in haar voorgaande functie ontving. Het politiekorps heeft niet aangetoond dat de wijze waarop zij aspirant-politiekundige bachelors inschaalt noodzakelijk is.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: