Oordelen

Cancrinus Groep B.V., een bemiddelingsbureau, maakt bij de bemiddeling verboden onderscheid op grond van geslacht

Oordeelnummer 2012-97
29-05-2012
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw heeft via Cancrinus Groep B.V., een bemiddelingsbureau, gesolliciteerd bij een opdrachtgever naar de functie van Product Manager. De sollicitatieprocedure verloopt voorspoedig. De vrouw krijgt een toezegging dat zij de baan krijgt als de uitkomst van het assessment positief is. Het assessmentbureau heeft de vrouw meegedeeld dat het bureau haar positief zal aanbevelen bij de opdrachtgever. Op dezelfde dag heeft de HR-medewerker van de opdrachtgever telefonisch contact opgenomen met de directeur van het bemiddelingsbureau. Deze medewerker had geruchten gehoord dat de vrouw zwanger is en wilde dit checken bij het bemiddelingsbureau.  De directeur van het bemiddelingsbureau wist hier niets van, maar heeft vervolgens de vrouw gebeld om het haar te vragen. De vrouw heeft toen verteld dat ze zwanger was. Vervolgens heeft de directeur van het bemiddelingsbureau deze informatie direct aan de opdrachtgever teruggekoppeld. Kort daarna heeft de HR-medewerker van de opdrachtgever de vrouw telefonisch meegedeeld dat zij was afgewezen voor de functie. De vrouw heeft vervolgens twee keer een e-mail naar het bemiddelingsbureau gestuurd waarin zij klaagt over discriminatie op grond van geslacht.

Oordeel Commissie

De Commissie is van oordeel dat Cancrinus Groep B.V. jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt bij de arbeidsbemiddeling en bij de klachtbehandeling.

Toelichting

Naar het oordeel van de Commissie heeft het bemiddelingsbureau verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt door de vrouw te vragen of zij zwanger was en de opdrachtgever over haar zwangerschap te informeren. Een sollicitante is niet verplicht om te vertellen dat zij zwanger is. Zwangerschap mag immers geen reden zijn voor het niet aangaan van een arbeidsverhouding. Nu het bemiddelingsbureau haar de vraag in deze context heeft gesteld en deze informatie direct heeft teruggekoppeld aan de opdrachtgever heeft het bureau verboden onderscheid gemaakt. Vooral omdat het bureau heeft verklaard zich bewust te zijn geweest dat hier risico's aan verbonden waren dat de vrouw zou worden afgewezen voor de baan. Het bemiddelingsbureau is niet inhoudelijk ingegaan op de klacht over discriminatie van de vrouw en dus is zij naar het oordeel van de Commissie tekort geschoten in de zorgvuldige behandeling van haar klacht.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: