Oordelen

De Verenigde Twentse Bioscopen B.V. discrimineerde een werknemer van Dominicaanse afkomst. Ook behandelde de Verenigde Twentse Bioscopen de discriminatieklacht van de werknemer onzorgvuldig.

Oordeelnummer 2015-111
13-10-2015
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man van Dominicaanse afkomst werkte als supervisor bij een bioscoop van de Verenigde Twentse Bioscopen. Volgens de man werd hij door twee bedrijfsleiders gepest. Hij werd steeds minder ingeroosterd en mocht alleen simpele klussen doen. De man vermoedde dat zijn afkomst hiervan de reden was. Daarom besloot hij gesprekken tussen de bedrijfsleiders op te nemen. Op de opnamen is te horen dat een van de bedrijfsleiders tegen de ander zegt: “Laat die zwarte geen andere werkzaamheden verrichten dan opruimen.” De man klaagde hierover bij de directeur van de Verenigde Twentse Bioscopen. De man vindt dat zij zijn discriminatieklacht onzorgvuldig behandelde. De directeur zegt echter dat zij snel en adequaat op de discriminatieklacht heeft gereageerd. Zij heeft een gesprek geregeld met beide partijen en de  bedrijfsleiders verzocht om de situatie met de man op te lossen. In 2014 zijn de bedrijfsleiders ontslagen, omdat zij zich niet hielden aan de instructies en richtlijnen met betrekking tot de bedrijfsvoering, aldus de directeur.

Beoordeling

Beide partijen werden opgeroepen om te verschijnen bij het College. Alleen de man verscheen. Het College oordeelt dat de man de opmerking “laat die zwarte geen andere werkzaamheden verrichten dan opruimen” als kwetsend heeft kunnen ervaren. Deze uitlating is negatief en is gemaakt in verband met de huidskleur van de man. Het doet daar niet aan af dat de man bij het gesprek waarin de opmerking is gemaakt niet aanwezig was. De opmerking is immers op de werkvloer gemaakt en niet in de privésfeer. De bedrijfsleiders hebben zelf het risico genomen dat de man deze opmerking zou horen. Omdat de opmerking gemaakt is door een leidinggevende, wordt deze direct aan de Verenigde Twentse Bioscopen toegerekend. De directeur reageerde voortvarend op de discriminatieklacht door een dag later al een gesprek met de partijen te organiseren. De directeur heeft echter geen verdere actie ondernomen. Dat de bedrijfsleiders de discriminatieklacht ontkenden, ontneemt haar niet de verplichting om de klacht (verder) te onderzoeken. De directeur is niet ingegaan op het voorstel van de man om op een later moment met de bedrijfsleiders en de directeur in gesprek te gaan. Ook is zij niet ingegaan op het aanbod van de man en later ook van zijn advocaat, om de geluidsopnamen te beluisteren. Daarom behandelde de Verenigde Twentse Bioscopen de discriminatieklacht van de man onzorgvuldig.

 

Oordeel

Het College voor de Rechten van de Mens spreekt als zijn oordeel uit dat Verenigde Twentse Bioscopen B.V. jegens de man verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van ras bij de arbeidsomstandigheden door hem discriminatoir te bejegenen en door de wijze waarop verzoekers discriminatieklacht is behandeld.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: