Oordelen

G4S Aviation Security B.V. discrimineerde een vrouw door haar contract niet te verlengen vanwege haar zwangerschap.

Oordeelnummer 2015-130
17-11-2015
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw werkte als teamlid bij G4S Aviation Security B.V., een beveiligingsbedrijf. Vanwege zwangerschapsklachten kon de vrouw haar eigen functie tijdelijk niet uitoefenen en werkte zij op een andere werkplek. Het beveiligingsbedrijf besloot het contract van de vrouw niet te verlengen. Volgens de vrouw was haar zwangerschap de reden dat haar contract niet werd verlengd.

Beoordeling

Een werkgever mag een werknemer niet discrimineren in verband met haar zwangerschap.  Hieronder valt ook afwezigheid in verband met zwangerschapsklachten. Het beveiligingsbedrijf heeft toegelicht dat het contract van de vrouw niet is verlengd omdat zij, door de afwezigheid van de vrouw op haar eigen werkplek, haar functioneren in de laatste zes tot acht maanden niet goed heeft kunnen beoordelen. De reden hiervan was dat de vrouw vanwege zwangerschapsklachten haar eigen functie niet meer kon uitoefenen. De afwezigheid van de vrouw op haar eigen werkplek was dus het directe gevolg van haar zwangerschapsklachten. Daarom discrimineerde het uitzendbureau de vrouw vanwege haar zwangerschap.

Oordeel

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat G4S Aviation Security B.V. jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt bij het niet aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst.

 


 

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: