Oordelen

Storm B.V., eigenaar van Hotel De Wageningsche Berg, discrimineerde een moslima door haar te ontslaan omdat zij een hoofddoek ging dragen.

Oordeelnummer 2016-32
14-04-2016
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een moslima werkte als medewerker huishouding bij hotel De Wageningsche Berg. Na enige tijd ging zij vanwege haar geloof een hoofddoek dragen. Kort daarna beëindigde het hotel de arbeidsovereenkomst. Volgens de vrouw zei de hoteldirecteur tegen haar dat hij niet wil dat mensen hun geloofsovertuiging op het werk zichtbaar maken en dat zij niet mocht blijven werken als zij een hoofddoek draagt. Het hotel zegt dat de overeenkomst binnen de proeftijd is opgezegd en dat daarmee geen sprake is van ontslag. Bovendien functioneerde de vrouw volgend het hotel niet goed en was zij onvoldoende beschikbaar voor werk. Tot slot streeft het hotel naar een zo neutraal mogelijke uitstraling.

Beoordeling

Het hotel zegde de arbeidsovereenkomst op. Dat is een beëindigingshandeling waarop de Algemene wet gelijke behandeling van toepassing is. In een e-mail schreef de hotelmanager aan de vrouw dat het absoluut niet aan haar werkhouding of inzet had gelegen. Daarom gaat het verweer dat het aan haar functioneren en haar beschikbaarheid lag niet op. Het hotel betwist niet dat de hoteldirecteur zei dat hij niet wil dat mensen hun geloof op het werk zichtbaar maken en dat de vrouw zou worden ontslagen als zij haar hoofddoek niet wilde afdoen. De inhoud van een e-mail van de hotelmanager bevestigt dit beleid. Daarom concludeert het College dat het hotel de vrouw discrimineerde door de arbeidsovereenkomst te beëindigen omdat zij een hoofddoek ging dragen.

Oordeel

Storm B.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid gemaakt op grond van godsdienst.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: