Oordelen

HTMbuzz B.V. discrimineerde een man en een vrouw in een elektrische rolstoel door hen in de stadsbussen te weigeren.

Oordeelnummer 2016-39
12-05-2016
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man en een vrouw verplaatsen zich buitenshuis met een elektrische rolstoel. Zij maakten gebruik van de stadsbussen van HTMbuzz B.V. Vanaf mei 2015 laat HTMbuzz B.V. de man en de vrouw niet meer toe tot haar stadsbussen omdat zij in een elektrische rolstoel zitten. De busmaatschappij doet hiervoor een beroep op de Algemene voorwaarden stads- en streekvervoer 2015 (hierna: Algemene voorwaarden). Volgens de busmaatschappij staat hierin dat elektrische rolstoelen niet zijn toegestaan in de bus. Bovendien kunnen de man en de vrouw gebruik maken van alternatief vervoer, de taxibus. Verder vindt de busmaatschappij de weigering noodzakelijk ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de personen in een elektrische rolstoel en van de andere passagiers. Volgens de busmaatschappij kan een elektrische rolstoel bij onverwachte bewegingen van een bus gemakkelijk van zijn plaats schieten met alle gevolgen van dien. De man en de vrouw stellen dat de busmaatschappij hen discrimineert doordat zij geen gebruik meer mogen maken van stadsbussen.

Beoordeling

Het College overweegt dat de gelijkebehandelingswetgeving voor mensen met een beperking (WGBH/CZ) een busmaatschappij verplicht om aanpassingen te verrichten om de bus toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. De WGBH/CZ gaat ervan uit dat mensen met een functiebeperking zich – al dan niet met een hulpmiddel of persoonlijke begeleiding- zelfstandig en onbelemmerd moeten kunnen verplaatsen met een bus. De busmaatschappij maakt dan ook onderscheid op grond van handicap door de man en de vrouw de toegang tot de bus te weigeren vanwege hun hulpmiddel, een elektrische rolstoel. Dit is alleen anders als een hulpmiddel, waaronder een rolstoel, de afmetingen van een rolstoel, als bedoeld in Richtlijn 2001/85/EG, overschrijdt. Gesteld noch gebleken is dat de elektrische rolstoelen van de man en de vrouw deze afmetingen overschrijden. Het College verwerpt het beroep van de busmaatschappij op de Algemene voorwaarden. De busmaatschappij is immers verplicht de WGBH/CZ toe te passen en de Algemene voorwaarden, dan wel de manier waarop de busmaatschappij hieraan toepassing geeft, zijn hiermee in strijd.

Het College is van oordeel dat het door de busmaatschappij geboden alternatief van de taxibus niet voldoet aan de vereisten voor zelfstandig en onbelemmerd vervoer. Immers een taxibus moet van te voren worden besteld, terwijl dit niet het geval is bij een stadsbus.

De busmaatschappij doet een beroep op de zogenoemde veiligheidsexceptie, wat betekent dat het onderscheid niet verboden is als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid. Het College concludeert dat dit niet kan slagen, omdat de busmaatschappij niet aantoonde dat het niet veilig is om mensen in een elektrische rolstoel mee te nemen. De busmaatschappij baseerde zich hiervoor op een inschatting. Dit is onvoldoende voor een geslaagd beroep op de veiligheidsexceptie.

Oordeel

HTMbuzz B.V. maakt jegens de man en de vrouw verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: