Oordelen

Rechtbank Rotterdam discrimineerde een moslima door haar af te wijzen als buitengriffier omdat zij tijdens de zitting haar hoofddoek niet wilde afdoen.

Oordeelnummer 2016-45
26-05-2016
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw solliciteerde bij de Rechtbank Rotterdam naar de functie van buitengriffier. Toen zij de rechtbank vertelde dat zij vanwege haar islamitische geloofsovertuiging haar hoofddoek niet wilde afdoen tijdens de zitting, werd ze afgewezen voor de functie. De rechtbank hanteert kledingvoorschriften die ervoor moeten zorgen dat ter zitting geen enkel teken van persoonlijke overtuiging zichtbaar is. Hiermee wil de rechtspraak haar neutraliteit benadrukken. Het dragen van een hoofddoek is niet in overeenstemming met deze kledingvoorschriften.

Beoordeling

Door de kledingvoorschriften te hanteren die elk teken van persoonlijke overtuiging uitsluit, maakt de rechtbank indirect onderscheid op grond van godsdienst. Dit is bijzonder nadelig voor bijvoorbeeld moslima’s die een hoofddoek dragen. Indirect onderscheid is niet verboden als daarvoor goede redenen zijn. De rechtbank wil met deze kledingvoorschriften de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak waarborgen en iedere schijn van het tegendeel vermijden. Zo wil de rechtbank het vertrouwen van rechtzoekenden in de rechtspraak bevorderen. Het College overweegt dat het algemene belang van onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht een zwaarwegend belang is. Maar tegenover dat belang staat het belang van de vrouw om toegang te hebben tot de functie van buitengriffier zonder in strijd met haar godsdienst te hoeven handelen. Bovendien is de griffier geen onderdeel van de rechterlijke macht. Het College is er niet van overtuigd dat door de griffier toe te staan een hoofddoek te dragen de onafhankelijkheid en onpartijdigheid geschaad worden. De rechtbank onderbouwt deze stelling niet. Het College concludeert dan ook dat het hanteren van de kledingvoorschriften voor de functie van buitengriffier een te zwaar middel is. Het College oordeelt daarom dat de rechtbank de vrouw discrimineerde door haar af te wijzen voor de functie van buitengriffier.

Oordeel

Rechtbank Rotterdam heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van godsdienst gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: