Oordelen

Kinderdagverblijf Les Enfants discrimineerde een vrouw op grond van haar godsdienst bij de werving en selectie voor een stageplaats. Haar discriminatieklacht is door het kinderdagverblijf niet zorgvuldig behandeld.

Oordeelnummer 2016-69
07-07-2016
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw solliciteerde naar een stageplaats bij kinderdagverblijf les Enfants. Zij draagt vanwege haar geloof een hoofddoek. Volgens de vrouw is zij hierdoor afgewezen voor de stageplaats. Het kinderdagverblijf ontkent dit.

Beoordeling

Het kinderdagverblijf vroeg tijdens het sollicitatiegesprek aan de vrouw of zij in het bijzijn van de kinderen haar hoofddoek af wilde doen. Het kinderdagverblijf zei verder in een gesprek met de stagecoördinator van de vrouw dat er bij het kinderdagverblijf geen ruimte is voor religieuze uitingen. Hierdoor bestaat het vermoeden dat de vrouw is afgewezen vanwege haar hoofddoek.Het kinderdagverblijf stelt dat zij de vrouw niet heeft afgewezen, maar dat de vrouw zelf heeft afgezien van de stage. Het College oordeelt dat de vrouw ervan mocht uitgaan dat het dragen van een hoofddoek een probleem was bij het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf heeft hiermee niet bewezen dat zij de vrouw niet heeft gediscrimineerd bij de werving en selectie. Het kinderdagverblijf zegt dat zij vanuit een eerdere ervaring met een stagiaire met een hoofddoek aan de vrouw heeft gevraagd of zij in het bijzijn van de kinderen haar hoofddoek af wilde doen. Het feit dat deze vraag tijdens het sollicitatiegesprek wordt gesteld, wijst er volgens het College op dat dit voor Les Enfants belangrijk is. Hiermee weerlegt het kinderdagverblijf het vermoeden van discriminatie niet. Daarom oordeelt het College dat kinderdagverblijf Les Enfants de vrouw discrimineerde op grond van haar godsdienst bij de werving en selectie voor een stageplaats.De vrouw diende een discriminatieklacht in bij het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf heeft hierop niet gereageerd. In ieder geval heeft het kinderdagverblijf niet naar de vrouw teruggekoppeld wat zij heeft gedaan met de klacht. Daarom behandelde het kinderdagverblijf de klacht van de vrouw niet zorgvuldig.

Oordeel  

Kinderdagverblijf Les Enfants heeft jegens de vrouw verboden onderscheid gemaakt op grond van godsdienst.


 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: