Oordelen

Atlantic Hotel Exploitatie B.V. discrimineerde een slechtziende vrouw door haar niet toe te laten tot de ontbijtzaal omdat zij haar assistentiehond bij zich had.

Oordeelnummer 2017-10
09-02-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een slechtziende vrouw en haar man verbleven in NH-hotel Atlantic. De vrouw heeft vanwege haar slechtziendheid een assistentiehond. De vrouw en haar man namen ’s morgens plaats in de ontbijtzaal van het hotel. De vrouw had haar assistentiehond bij zich. Een medewerker van het hotel vertelde aan hen dat honden niet in de ontbijtzaal mogen. Daarna kwam de F&B-manager naar hen toe en hij verzocht hun de ontbijtzaal te verlaten. Hij bood hun aan om te gaan ontbijten in de bar van het hotel, waar honden wel mogen komen. De vrouw en haar man verlieten vervolgens de ontbijtzaal en ontbeten in de bar van het hotel. Volgens de vrouw discrimineerde het hotel haar door haar niet toe te laten tot de ontbijtzaal met haar assistentiehond. Het hotel voert aan dat assistentiehonden altijd welkom zijn, ook in de ontbijtzaal. Maar het was voor het hotel niet duidelijk dat de hond van de vrouw een assistentiehond is.

Beoordeling

In juni 2016 heeft Nederland het VN-gehandicaptenverdrag geratificeerd. Als gevolg daarvan is de wet gelijke behandeling voor mensen met een beperking, de WGBH/CZ, uitgebreid. Het is niet langer toegestaan onderscheid te maken bij het aanbieden van goederen of diensten. Dit betekent dat een aanbieder van goederen of diensten, zoals een hotel, moet zorgen voor een doeltreffende aanpassing. Dit is een aanpassing die het voor iemand met een beperking mogelijk maakt om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Een voorbeeld van zo’n aanpassing is het toelaten van assistentiehond. De vrouw en het hotel zijn het er niet over eens of het voor het hotel duidelijk was dat de hond een assistentiehond is. Volgens de vrouw was dit voor het hotel duidelijk: haar hond had een beugel om en een tuigje met de tekst “geleidehond” en “niet afleiden”. Bovendien vertelde zij in de ontbijtzaal aan de F&B-manager dat haar hond een assistentiehond is. De F&B-manager herinnerde zich dat niet. Hij herinnerde zich wel dat de vrouw hem in de bar vertelde dat de hond een assistentiehond is. Het College vindt het aannemelijk dat de hond een beugel en een tuigje om had met de tekst “geleidehond”.

De F&B-manager kon in de ontbijtzaal dan ook vermoeden dat de hond een assistentiehond is en had hiernaar moeten vragen. Daarom oordeelt het College dat het hotel de vrouw discrimineerde door haar niet toe te laten tot de ontbijtzaal met haar assistentiehond.

Oordeel College

Atlantic Hotel Exploitatie B.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: