Oordelen

Kruidvat, onderdeel van A.S. Watson, discrimineerde een blinde vrouw door haar verzoek om aan de arm door de winkel te worden begeleid af te wijzen.

Oordeelnummer 2017-104
07-09-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een blinde vrouw bezocht omstreeks januari 2017 een winkel van Kruidvat. Zij vroeg de medewerkers van het filiaal om haar aan de arm te begeleiden. Dit werd afgewezen. Wel waren de medewerkers bereid om aan de hand van haar boodschappenlijst de gewenste producten voor de vrouw te verzamelen. De vrouw zegt dat zij zo zelfstandig mogelijk wil winkelen. Het inleveren van een boodschappenlijstje bij de medewerkers van de winkel is daarvoor onvoldoende. Volgens Kruidvat is hiermee wel voorzien in een doeltreffende aanpassing. Het aan de arm begeleiden van de vrouw is volgens Kruidvat wellicht ook een geschikte oplossing, maar niet noodzakelijk.

Beoordeling

De vrouw wil zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Haar wens sluit aan bij het uitgangspunt van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) dat ieder mens in staat moet worden gesteld aansluitend bij zijn eigen mogelijkheden autonoom te zijn. Voor de vrouw houdt dat in dat zij daadwerkelijk door de winkel kan lopen, daarbij vragen kan stellen over de producten en deze kan voelen. De door Kruidvat aangeboden aanpassing draagt in mindere mate bij aan deze autonomie. Uit de wetsgeschiedenis van de WGBH/CZ blijkt dat een aanbieder van goederen of diensten informatie over een doeltreffende aanpassing moet inwinnen bij degene die daarom vraagt en in ieder specifiek geval moet bekijken in hoeverre een oplossing mogelijk is. Overleg en actief handelen is volgens de toelichting op de wet vereist. De gemachtigde van de vrouw heeft gevraagd om te kijken of er mogelijkheden zijn om tot elkaar te komen. Kruidvat is niet op deze uitnodiging ingegaan. Daarmee heeft zij niet aangetoond dat de gevraagde aanpassing niet noodzakelijk is. Kruidvat heeft alleen in algemene zin gewezen op mogelijke problemen rondom de uitvoerbaarheid van het verzoek en de veiligheid van de medewerkers. Zij heeft niet concreet aangegeven op welke wijze deze problemen een rol spelen bij de aanpassing die de vrouw heeft gevraagd. Kruidvat toont daarom niet aan dat de gewenste aanpassing onevenredig belastend is. Daarom heeft zij de vrouw gediscrimineerd.

Oordeel

A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: