Oordelen

Doniger Fashion Groep discrimineert 8 winkelmedewerkers tussen de 57 en 64 jaar bij het toepassen van een anciënniteitscriterium. Er is geen sprake van leeftijdsdiscriminatie tegenover een medewerker van 46 jaar.

Oordeelnummer 2017-11
09-02-2017
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

In 2016 gingen McGregor Fashion Group en Adam Menswear failliet. Doniger nam een deel van de bedrijfsactiviteiten over en bood een deel van het personeel een contract aan. Daarbij paste Doniger een anciënniteitscriterium toe. Dit hield in dat mensen met 7 of meer dienstjaren geen contract kregen aangeboden. Negen winkelmedewerkers vinden dat Doniger zich schuldig heeft gemaakt aan leeftijdsdiscriminatie. Zij zijn tussen de 46 en 64 jaar oud en hebben meer dan 

7 dienstjaren. De medewerkers stellen dat zij geen nieuw contract kregen en veel van hun jongere collega’s, met weinig dienstjaren, wel. Doniger zegt dat het anciënniteitscriterium niet nadelig uitpakte voor het oudere personeel. Als dit al wel zo was, dan had Doniger een goede reden om dit criterium toe te passen. 

 

Beoordeling

Doniger heeft het anciënniteitscriterium - maximaal 7 dienstjaren - toegepast. Daarmee bestaat het vermoeden dat vooral ouderen geen dienstverband kregen. Doorgaans hebben namelijk oudere medewerkers meer dienstjaren dan jongere medewerkers. Doniger heeft informatie gegeven over het huidige personeelsbestand en over de failliete ondernemingen. Daarmee bewijst Doniger dat de winkelmedewerker van 46 jaar niet is benadeeld vanwege zijn leeftijd. De groep 45-55 jarigen is zelfs groter geworden in de nieuwe situatie. Voor de andere 8 winkelmedewerkers, die een leeftijd hebben tussen 57 en 64 jaar, bewijst Doniger dat niet. De groep 55+had verreweg de kleinste kans op een dienstverband. Ook is hun aandeel het sterkst afgenomen. Uit een statistische toets blijkt dat door de manier waarop het anciënniteitscriterium is toegepast vooral deze groep geraakt is. Daarom heeft Doniger leeftijdsonderscheid gemaakt tegenover de winkelmedewerkers tussen de 57 en 64 jaar. Doniger zegt dat zij hiervoor een goede reden had waardoor het onderscheid niet verboden is. Maar Doniger overtuigt het College hier niet van. Doniger zegt dat het anciënniteitscriterium nodig was omdat de hoogte van de transitievergoeding is gekoppeld aan het aantal dienstjaren. Hoe meer dienstjaren een werknemer heeft, hoe hoger de transitievergoeding is. Volgens 

het College is een dergelijk financieel argument alleen in heel uitzonderlijke gevallen een goede reden voor het maken van leeftijdsonderscheid. Bijvoorbeeld omdat een goede doorstart niet mogelijk is. Maar dit heeft Doniger onvoldoende aangetoond. Daarom oordeelt het College dat bij de 8 medewerkers tussen de 57 en 64 sprake is van leeftijdsdiscriminatie. 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: