Oordelen

De Minister van Defensie discrimineerde niet op grond van leeftijd door een man niet in aanmerking te laten komen voor functioneel leeftijdsontslag (FLO).

Oordeelnummer 2017-142
30-11-2017
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man werkt als bewaker bij de dienst Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO). Een aantal van zijn collega-bewakers komt wel in aanmerking voor FLO, maar de man niet. Hij vindt dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie.

Beoordeling

De DBBO is ontstaan door samenvoeging van de beveiligingsdiensten van de Landmacht, de Luchtmacht en de Marine. De functie van de Marinebewakers was op 1 januari 2006 een functie waarvoor FLO gold. Na het afschaffen van het FLO behielden zij op grond van een overgangsregeling hun recht hierop. De functie van de Landmachtbewakers was destijds geen FLO-functie. Het College oordeelt dat het verschil in behandeling wordt veroorzaakt door het feit dat de ene groep op 1 januari 2006 wel een FLO-functie had en de andere groep niet. Leeftijd heeft geen rol gespeeld en er is dus geen sprake van leeftijdsdiscriminatie.

Oordeel

De Minister van Defensie heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: