Oordelen

Vesteda Investment Management B.V. discrimineerde een man niet op grond van zijn nationaliteit door hem geen woning te verhuren.

Oordeelnummer 2017-144
07-12-2017
Nationaliteit
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man wilde een woning huren bij Vesteda Investment Management B.V. Hoewel hij voldeed aan alle andere (financiële) voorwaarden, kon hij geen woning huren omdat hij geen verblijfsvergunning had die ten minste 12 maanden geldig was. Volgens de man discrimineerde Vesteda hem daarmee op grond van zijn nationaliteit. Volgens Vesteda discrimineerde zij de man niet. Zij stelde bij het verhuren van een woning een aantal voorwaarden om haar bedrijfsrisico te beperken en de sociale cohesie en de daarmee samenhangende leefbaarheid in haar wooncomplexen te vergroten. De man voldeed niet aan een van de gestelde voorwaarden en kwam daarom niet in aanmerking voor een huurwoning.

Beoordeling

Vesteda Investment Management B.V wilde de man geen woning verhuren omdat hij niet voldeed aan de voorwaarde dat zijn verblijfsvergunning ten minste 12 maanden geldig is. Omdat alleen niet-Nederlanders om deze reden kunnen worden afgewezen voor een huurwoning, treft deze voorwaarde de man bijzonder vanwege zijn nationaliteit. Daarmee is sprake van indirect onderscheid op grond van nationaliteit. Het maken van indirect onderscheid is toegestaan als hiervoor een goede reden is, een zogenaamde ‘objectieve rechtvaardiging’. Die is er in dit geval. Vesteda heeft aannemelijk gemaakt dat het voor haar van belang is dat zij zoveel mogelijk zekerheid heeft dat de door haar verhuurde woningen tenminste 12 maanden lang feitelijk worden bewoond en de huur wordt betaald. Daarmee verkleint zij het bedrijfsrisico en bevordert zij de sociale cohesie en de daarmee samenhangende leefbaarheid in de wooncomplexen. Om die reden verhuurt zij ook geen woningen aan potentiële kandidaten die geen arbeidsovereenkomst hebben die ten minste 12 maanden geldig is, terwijl ze ook aan alle andere overige voorwaarden voldoen. Het College acht in dit geval het belang van Vesteda zwaarder wegen dan die van de man. Hierbij weegt ook mee dat Vesteda geen monopolie heeft op het verhuren van woningen in Amsterdam of een belangrijk deel van de huurmarkt in handen heeft. Het College oordeelt dan ook dat Vesteda de man niet discrimineerde door hem geen woning te verhuren.

Oordeel

Vesteda Investment Management B.V. heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van nationaliteit gemaakt.
 


 

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: