Oordelen

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond discrimineerde niet door de weigering een man met een joods-christelijke achtergrond met ingang van het nieuwe voetbalseizoen over te schrijven naar een voetbalvereniging die deelneemt aan de zondagcompetitie.

Oordeelnummer 2017-23
27-02-2017
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man met een joods-christelijke achtergrond speelde als amateur in het eerste elftal van een voetbalvereniging die deelnam aan de zondagcompetitie. Vanwege zijn geloofsovertuiging mag de man niet op zaterdag voetballen. De voetbalvereniging besloot in april met ingang van het nieuwe seizoen te gaan deelnemen aan de zaterdagcompetitie. De man verzocht de Voetbalbond in augustus om overschrijving naar een andere voetbalvereniging die deelneemt aan de zondagcompetitie. De Voetbalbond wees dit verzoek af omdat de man zijn verzoek om overschrijving uiterlijk op 15 juni had moeten indienen. Ook voldeed de man volgens de Voetbalbond niet aan de regels voor dispensatie. De man vindt dat de Voetbalbond hem discrimineerde vanwege zijn godsdienst door hem niet met ingang van het nieuwe voetbalseizoen over te schrijven naar de andere voetbalvereniging.

Beoordeling

Het College oordeelt dat het niet willen verrichten van bepaalde activiteiten op zaterdag, zoals voetballen, een uiting is van geloofsovertuiging. De man kan daarom een beroep doen op de bescherming van de gelijkebehandelingswetgeving. De Voetbalbond heeft als regel dat een verzoek om overschrijving uiterlijk op 15 juni moet worden gedaan. Ook heeft de Voetbalbond een dispensatieregeling als er sprake is van omstandigheden die op 15 juni niet bekend waren en ook niet bekend konden zijn. De man voldeed niet aan deze regels voor overschrijving naar een andere voetbalvereniging met ingang van het nieuwe seizoen. Vaststaat dat de Voetbalbond wel rekening zou hebben gehouden met de godsdienstige omstandigheden van de man als die pas na 15 juni bekend waren of konden zijn. Daarom oordeelt het College dat de Voetbalbond de man niet discrimineerde vanwege zijn godsdienst.

Oordeel

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van godsdienst gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: