Oordelen

Vereniging die huizen verhuurt discrimineert personen van niet-Nederlandse afkomst door het lidmaatschap te beperken tot kinderen van leden.

Oordeelnummer 2017-67
06-06-2017
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

De vereniging verhuurt woningen. Alleen leden kunnen een woning huren. De overgrote meerderheid van de leden is van Nederlandse afkomst. Momenteel is er een ledenstop. Hierop is één uitzondering; kinderen van leden kunnen nog wel lid worden (kindlidmaatschap) en daarmee een woning huren. De vereniging vraagt het College om te beoordelen of zij al dan niet discrimineert op grond van afkomst met het kindlidmaatschap.

Beoordeling

Door het kindlidmaatschap kan slechts een klein aantal personen lid worden. Hieronder bevinden zich personen van zowel Nederlandse als niet-Nederlandse afkomst. De huidige leden zijn echter in overgrote meerderheid van Nederlandse afkomst en enkel kinderen van leden kunnen nog lid worden. Dit betekent dat de toegang tot het lidmaatschap in overwegende mate is voorbehouden aan personen van Nederlandse afkomst, terwijl de Amsterdamse bevolking inmiddels in meerderheid bestaat uit personen van niet-Nederlandse afkomst. Daarom treft het kindlidmaatschap personen met een niet-Nederlandse afkomstbijzonder en maakt de vereniging indirect onderscheid op grond van afkomst. Hiervoor is geen rechtvaardiging. Het kindlidmaatschap bevordert de sociale cohesie in de buurt. Het College onderkent het belang hiervan, maar is van oordeel dat dit niet opweegt tegen het uitsluitende effect van het kindlidmaatschap ten aanzien van personen van niet-Nederlandse afkomst. Bovendien is niet uitgesloten dat er andere middelen voorhanden zijn om de sociale cohesie in de buurt te bevorderen.

Oordeel

De vereniging maakt verboden onderscheid op grond van ras.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: