Oordelen

De Ballebak Nederland B.V. discrimineert niet als hij bidden in zijn speeltuinen verbiedt

Oordeelnummer 2017-76
20-06-2017
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Situatie

De Ballebak Nederland B.V. exploiteert meerdere indoor speeltuinen. De directeur vraagt het College om een oordeel over de vraag of hij het bezoekers mag verbieden om te bidden in zijn speeltuinen. Volgens de directeur is iedereen welkom in zijn speeltuinen, maar leidt het bidden in de gangpaden tussen de speeltoestellen en tussen de tafels en stoelen tot overlast. Hier ontstaan regelmatig ruzies over. De directeur vindt bovendien dat hij kinderspeeltuinen exploiteert en geen gebedshuizen.

Beoordeling

De Ballebak mag zelf bepalen met welk doel en ten behoeve van wat voor soort activiteiten hij zijn bedrijfsruimte aanbiedt. Ook is hij niet verplicht een aparte ruimte in te richten waarin bezoekers kunnen bidden. Het College oordeelt daarom dat verzoeker geen verboden onderscheid op grond van godsdienst maakt,  als hij bezoekers verbiedt in de speeltuinen te bidden.

Oordeel

De Ballebak Nederland B.V. maakt geen verboden onderscheid op grond van godsdienst als hij verbiedt dat klanten in zijn speeltuinen bidden.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: