Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Exacte resultaten (20/439)

Martini Ziekenhuis discrimineerde niet door de zoon van Jehova’s Getuigen alleen te opereren als er toestemming was voor een bloedtransfusie. Geen intimidatie.

Oordeelnummer 2016-21
10-03-2016
Godsdienst
…en de Fundamentele Vrijheden gewaarborgde vrijheid van godsdienst. Het College overweegt dat in…
lees verder

EyeOpen N.V. gaf een man geen hypotheekadvies, omdat hij de Nederlandse taal niet beheerst. Daarom is er sprake van discriminatie op grond van ras. Geen discriminatie als EyeOpen N.V. haar diensten niet in het Engels aanbiedt.

Oordeelnummer 2016-17
03-03-2016
Ras, Nationaliteit
…van diensten zoals eyeOpen heeft de vrijheid om haar diensten in het Nederlands aan te…
lees verder

Tata Steel IJmuiden B.V discrimineerde een man op grond van zijn godsdienst door hem het moskeebezoek op vrijdagen te weigeren.

Oordeelnummer 2016-7
26-01-2016
Godsdienst
…mensenrechtenverdragen gewaarborgde recht op vrijheid van godsdienst ruim te worden uitgelegd. Het…
lees verder

Peter Jonker B.V. discrimineerde een moslima door haar af te wijzen als tandartsassistente omdat zij een hoofddoek droeg.

Oordeelnummer 2015-145
18-12-2015
Godsdienst
…mensenrechtenverdragen gewaarborgde recht op vrijheid van godsdienst ruim te worden uitgelegd. Het…
lees verder

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. telt de standby-periode van een medewerker niet mee voor het vaststellen van het aantal dienstjaren om tegen een gereduceerd tarief te vliegen. Daardoor wordt hij niet gediscrimineerd als deeltijder en ook niet als medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Oordeelnummer 2015-131
20-11-2015
…de standby-medewerker de grootst mogelijke vrijheid had ten aanzien van het bepalen van de dagen…
lees verder

Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde discrimineerde niet door een man te vertellen dat hij meelevend kerklid moet zijn om in aanmerking te komen voor de functie van docent. Het is niet gebleken dat de stichting de man discrimineerde door op het sollicitatieformulier te vragen naar zijn burgerlijke staat, nationaliteit en Burger Servicenummer.

Oordeelnummer 2015-115
20-10-2015
…een instelling van bijzonder onderwijs de vrijheid toekomt om eisen te stellen aan de vervulling…
lees verder

Emmenel B.V. discrimineerde een man op grond van zijn godsdienst door hem af te wijzen voor zijn sollicitatie.

Oordeelnummer 2015-94
13-08-2015
Godsdienst
…flexibiliteit, veranderingsgezindheid, vrijheid van denken) nadere informatie behoefden…
lees verder

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer discrimineert niet door een gedragscode voor kleding en/of accessoires te gebruiken, met uitzondering van regels ten voor het dragen van een tulband.

Oordeelnummer 2015-79
07-07-2015
Godsdienst
…en/of accessoires verboden die de bewegingsvrijheid beperken en ergens aan kunnen blijven hangen…
lees verder

GGD Hart voor Brabant hoeft medewerkster niet te verplichten mannen een hand te geven.

Oordeelnummer 2015-76
30-06-2015
Geslacht
…aanbod van goederen en diensten de godsdienstvrijheid wordt geëerbiedigd.OordeelHet College voor de…
lees verder

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg discrimineerde niet door een man af te wijzen als salarisadministrateur omdat hij geen christelijke geloofsovertuiging heeft.

Oordeelnummer 2015-68
09-06-2015
Godsdienst
…of levensbeschouwelijke grondslag de vrijheid toekomt om eisen te stellen, die gelet op het…
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd