Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Stichting Dorpshuis “De Biezen” discrimineerde een 66-jarige man door hem af te wijzen als beheerder van het dorpshuis.

Oordeelnummer 2018-16
13-02-2018
Leeftijd
lees verder

Transvision B.V. discrimineerde niet door een vrouw niet toe te staan om in haar scootmobiel te blijven zitten bij het inrijden in een taxibus van Valysvervoer en door de wijze waarop de chauffeur haar bejegende.

Oordeelnummer 2017-146
13-12-2017
lees verder

Walibi Holland B.V. maakt geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte door een bezoeker met een beenprothese de toegang tot een attractie te weigeren en door de wijze waarop zij door medewerkers is bejegend.

Oordeelnummer 2017-131
14-11-2017
lees verder

Geen discriminatie van een transgendervrouw door de wijze waarop een arts van het Medisch Specialistisch Bedrijf Spaarne Gasthuis haar heeft behandeld.

Oordeelnummer 2017-115
17-10-2017
Geslacht
lees verder

Synthus Openbaar Vervoer B.V. discrimineerde een parttime buschauffeur door hem niet te laten deelnemen aan voorkeursroulering.

Oordeelnummer 2017-102
08-08-2017
Arbeidsduur
lees verder

Een vrouw van Hindoestaans-Surinaamse afkomst toonde niet aan dat Rotterdamse Electrische Tram N.V. haar discrimineerde bij de arbeidsomstandigheden, waaronder bejegening.

Oordeelnummer 2017-85
06-07-2017
Ras
lees verder

Backbone B.V. maakte geen discriminerende grappen tegen een Surinaamse man. Ook geen sprake van benadeling van de man omdat hij klaagde over discriminatie.

Oordeelnummer 2017-75
16-06-2017
Ras
lees verder

Een dierentuin discrimineert op grond van handicap of chronische ziekte door assistentiehonden niet toe te laten.

Oordeelnummer 2017-61
18-05-2017
lees verder

Een organisatie met kennis op het terrein van rashonden zal discrimineren op grond van handicap of chronische ziekte bij de uitvoering van voorgenomen beleid om bij wedstrijden gemotoriseerde hulpmiddelen in de ring te verbieden.

Oordeelnummer 2017-18
20-02-2017
lees verder

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland discrimineerde een man met een loopbeperking door beleid vast te stellen, waardoor hij zijn airwheel niet mocht gebruiken bij het voorbrengen van zijn hond tijdens wedstrijden.

Oordeelnummer 2017-17
20-02-2017
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd