Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

ING Bank N.V. discrimineerde een man niet op grond van zijn politieke gezindheid bij de weigering om zijn betaalopdracht uit te voeren.

Oordeelnummer 2018-19
01-03-2018
lees verder

MediaMonks B.V. discrimineerde een vrouw vanwege haar (vermeende) politieke gezindheid door geen arbeidsovereenkomst met haar aan te gaan.

Oordeelnummer 2018-3
09-01-2018
lees verder

Actua Assurantiën B.V. discrimineerde een man op grond van zijn politieke overtuiging door hem af te wijzen voor een functie.

Oordeelnummer 2017-89
11-07-2017
lees verder

Federatie Nederlandse Vakvereniging discrimineert een vrouw niet op grond van politieke gezindheid door haar af te wijzen voor een functie

Oordeelnummer 2017-58
08-05-2017
lees verder

Een vrouw toont niet aan dat de minister van Veiligheid en Justitie haar discrimineerde vanwege haar afkomst en/of godsdienstige overtuiging door haar voorwaardelijk te ontslaan vanwege een tweet die zij verstuurde.

Oordeelnummer 2016-43
17-05-2016
lees verder

El Al Israel Airlines Ltd. heeft jegens een student met een getinte huidskleur bij een veiligheidsonderzoek op Schiphol verboden onderscheid gemaakt op grond van ras, maar heeft geen onderscheid gemaakt op grond van nationaliteit, politieke overtuiging en/of godsdienst.

Oordeelnummer 2013-119
30-09-2013
lees verder

Het College voor de Rechten van de Mens is niet bevoegd om te beoordelen of de Gemeenteraad van Ouder-Amstel onderscheid maakt op grond van politieke gezindheid door de toekomstige weigering een vrouw te benoemen als raadscommissielid.

Oordeelnummer 2013-105
14-08-2013
lees verder

Een zaalverhuurder maakt verboden onderscheid op grond van de extreemrechtse politieke overtuiging van een man bij het afzeggen van een zaalverhuur.

Oordeelnummer 2013-94
22-07-2013
lees verder

Een sportverenging handelt niet in strijd met de AWGB als zij een bepaling opneemt in haar statuten om racisme en discriminatie tegen te gaan.

Oordeelnummer 2013-59
08-05-2013
lees verder

Stichting Fioretti Teylingen maakt geen verboden onderscheid naar politieke gezindheid door een docent op een katholieke school, tevens raadslid voor Leefbaar Leiden, te schorsen vanwege zijn uitlatingen op Twitter. Geslaagd beroep op wettelijke uitzondering voor bijzonder onderwijs.

Oordeelnummer 2013-9
31-01-2013
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd