Publicaties

Brief aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Meldpunt onbeperkt stemmen

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet

lees verder

Brief aan Tweede Kamer met reactie van College op Emancipatienota 2018-2021

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over het verzameloverleg kindermishandeling, geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en slachtoffers loverboys op 4 april 2018

lees verder

Brief aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over internetconsultatie voor de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over Wmo, Mantelzorg, Maatschappelijke opvang en Hulpmiddelenbeleid

lees verder

Brieven aan minister voor Rechtsbescherming en minister van Economische Zaken en Klimaat over nieuw schadeprotocol Groningen

lees verder

Brief aan ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over internetconsultatie besluit digitale toegankelijkheid overheid

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over Meldingen Zwangerschapsdiscriminatie College voor de Rechten van de Mens

lees verder

Brief aan drs. T. van Ark staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie College voor de Rechten van de Mens

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP