Publicaties

OHCHR Youth report Netherlands

lees verder

Commentaar herziening Adviesnota rijgeschiktheid

lees verder

Samenvattingen rapportage ‘Mensenrechten in Caribisch Nederland 2016’: Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten (NL, ENG, PAP)

lees verder

Brieven aan minister voor Rechtsbescherming en minister van Economische Zaken en Klimaat over nieuw schadeprotocol Groningen

lees verder

Reactie van College internetconsultatie Besluit zorg en dwang, verplichte ggz en forensische zorg

lees verder

Interventie als amicus curiae bij het EHRM in de zaken Zohlandt en Hasselbaink tegen Nederland

lees verder

The Annual Report 2016

lees verder

Rapportage VN-verdrag handicap in Nederland 2017

lees verder

Rapport Gelijke beloning verzekerd?

lees verder

Brief aan ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over internetconsultatie besluit digitale toegankelijkheid overheid

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP