Publicaties

Reactie van College internetconsultatie Besluit zorg en dwang, verplichte ggz en forensische zorg

lees verder

Brief aan de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

lees verder

De Cliënt Centraal

lees verder

Brief aan minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake aanbevelingen medische noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerden

lees verder

Medische zorg aan ongedocumenteerden: aanbevelingen

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over Plan van Aanpak 'Waardigheid en trots, Liefdevolle zorg voor onze ouderen'

lees verder

Advies Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet

lees verder

Advies Wetsvoorstel algemene bepaling Grondwet

lees verder

Folder BAAT bij mensenrechten in het sociale domein

lees verder

Brief Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP