Home hero

Als werkgever wilt u de beste kandidaat voor een functie vinden. Bij de werving en selectie kijkt u daarom kritisch naar de mensen die u spreekt. U zet uw kennis en ervaring in op zoek naar talent en kwaliteit. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een training ontwikkeld, die daaraan kan bijdragen: Selecteren zonder Vooroordelen.

De training kan een eyeopener zijn: u krijgt inzicht in uw selectieproces en in uw organisatie komt er meer ruimte voor kwaliteit en competenties. Door zonder vooroordelen te werven,  komt er meer ruimte voor individuele kwaliteiten. En daar profiteren u én uw werknemer van.

Orde in de chaos

Vooroordelen en stereotyperingen: onze hersenen kunnen niet zonder.  Ze helpen bij het ordenen van de grote hoeveelheid informatie die ons brein dagelijks te verwerken krijgt: een tijger is gevaarlijk en op zoek naar een agent in een menigte, kijken we naar een uniform. Dat kan heel handig zijn. 

Ook bij werving en selectie wordt bewust en onbewust in stereotypes gedacht. Dat helpt het kaf van het koren te scheiden, maar heeft ook een risico:

  • stereotypering kan mensen bij voorbaat uitsluiten
  • de beste persoon komt zo niet altijd op de juiste plek
  • het uitsluiten van mensen kan tot (onbewuste) discriminatie leiden

Een praktische training

Het College biedt de praktische en interactieve training als pakket van vier modules, van in totaal vier dagdelen. De modules kunnen ook los van elkaar worden aangeboden of geïntegreerd in een verkorte training van een dagdeel of dag.

Officier van justitie van het Openbaar Ministerie: “De training is gebaseerd op uitgesproken wetenschappelijk onderzoek en geïllustreerd met aansprekende casuïstiek. Ik neem echt iets mee terug waarmee ik kan werken in de praktijk.”

De inhoud van de training laat zich daarnaast makkelijk integreren in een leergang of vak (bijvoorbeeld in het vak Arbeidsrecht). De interactieve training is afgestemd op de praktijk van P&O’ers, managers of juist  P&O studenten  met veel online beeldmateriaal  en op uw selectieproces afgestemde voorbeelden.

Kosten

De training Selecteren Zonder Vooroordelen wordt vanuit het College voor de Rechten van de Mens kosteloos aangeboden. Wel werkt het College altijd samen met externe trainers, die hiervoor  een aangepaste financiële bijdrage vragen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw opleiding of organisatie voor het volgen van de training? Kijk dan op mensenrechten.nl/selecteren voor alle informatie en een voorproefje van de training. Ook kunt u contact opnemen met  Claartje Thijs en Barbara Bos via training@mensenrechten.nl of (030) 8883888