Waar kan ik terecht?

Amnesty International

Zet zich in voor naleving van de UVRM en andere internationale mensenrechtenverdragen en –verklaringen. Amnesty heeft ook een pagina voor scholieren.

Ga naar website

ANBO, belangenorganisatie voor senioren

Behartigt de belangen van senioren.

Ga naar website

Anne Frank Stichting

Educatie is een van de voornaamste doelen van de Anne Frank Stichting.

Ga naar website

Antidiscriminatiebureaus (ADB’s)

Antidiscriminatiebureaus zijn erop gericht mensen te helpen die zich gediscrimineerd voelen. Daarnaast geven ADB's voorlichting en advies over discriminatie.

Ga naar website

Article 19

Article 19 is een internationale NGO die zich specifiek richt op ontwikkelingen rond artikel 19 IVBPR.

Ga naar website

Atria

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Ga naar website

BALANS

Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis bij leren en/of gedrag.

Ga naar website

Beleidsdossiers

Diversie ministeries hebben verantwoordelijkheden, voor een overzicht met verwijzingen naar beleidsdossiers.

Ga naar website

Beleidsraamwerk VN

Ga naar website

Bits of freedom

Bits of freedom is een Nederlandse NGO die opkomt voor digitale vrijheid van meningsuiting en privacy.

Ga naar website