Britta Böhler - collegelid

Portretfoto van collegelid Britta Böhler

"De waarborg van fundamentele rechten is essentieel voor een goed functionerende rechtsstaat. Het College levert een belangrijke bijdrage aan de naleving van mensenrechten in Nederland, bijvoorbeeld door de behandeling van individuele klachten over discriminatie, maar ook door de controle op de omzetting van internationale verdragen. Hierbij gaat het niet om mensenrechten als abstract concept maar om de concrete werking ervan in het dagelijks leven. Als Collegelid zet ik mijn expertise op het gebied van mensenrechten in om mensenrechten in de praktijk te brengen."

Britta Böhler studeerde rechten aan de Albert-Ludwigs-Universität in de Duitse stad Freiburg en promoveerde daarna in de rechtsfilosofie. In 1994 verhuisde ze naar Amsterdam waar ze tot 2010 werkzaam was als advocaat. In 2005 werd aan haar de Clara Meijer Wichmann-Penning toegekend voor haar inzet voor de verdediging van de rechten van de mens. Van 2007 tot 2011 was Britta senator in de Eerste Kamer en van 2012 tot 2017 was zij bijzonder hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2019 is Britta hoogleraar advocaat en ethos aan de Universiteit Maastricht. Britta is ook adviseur juridische ethiek bij Prakken d'Oliveira, mensenrechten advocaten in Amsterdam.

Britta is gespecialiseerd in de volgende onderwerpen:

  • strafrecht
  • vrouwenrechten
  • internationale mensenrechtenverdragen

Mail BrittaOnderwerpen

mensenrechten