College voor jou

Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht met vragen over discriminatie en de betekenis van mensenrechten in Nederland. Je kunt misstanden melden en je kunt je discriminatieklacht voorleggen. Ook geven we advies en denken we mee over wat je zelf kunt doen. 

Meld misstanden

Vermoed je dat je bent gediscrimineerd? Of heb je een vraag over mensenrechten in jouw situatie, dan kun je contact opnemen met het College. We luisteren naar je en denken mee over wat je zelf kunt doen en wat het College kan doen. Soms verwijzen we bijvoorbeeld iemand door naar een organisatie die verder kan helpen.

We registreren je melding, maar niet je naam. Anonieme meldingen helpen ons werk als toezichthouder op de mensenrechtensituatie in Nederland.

Heb je een klacht over discriminatie? Meld discriminatie of andere mensenrechtenschending via het klachtenformulier. Wij laten je weten of het mogelijk is je discriminatieklacht door het College te laten toetsen aan de wetgeving over gelijke behandeling. Ook leggen wij uit hoe de klachtenprocedure werkt.

Bekijk de brochure over de klachtafhandeling en lees het procesreglement voor de behandeling van verzoeken om een oordeel.

Voorbeelden van discriminatie

Iedereen kan te maken krijgen met discriminatie. Denk aan discriminatie vanwege je geslacht, bijvoorbeeld omdat je zwanger bent, je leeftijd, huidskleur, religie, vanwege je seksuele geaardheid of vanwege je beperking of chronische ziekte.

Oordeel over discriminatieklacht 

Wil je een discriminatieklacht indienen, omdat je een sterk vermoeden hebt dat je bent gediscrimineerd? Dat kan bij het College. Je kan het College ook vragen om een officieel oordeel over de klacht. Wij beoordelen dan of in jouw geval de wet is overtreden. Anders gezegd: aan de hand van de wetgeving over gelijke behandeling beoordelen we of de discriminatieklacht gegrond is.

Vraag je het College om een oordeel over je discriminatieklacht? Dan start je de klachtenprocedure. De procedure bestaat uit een schriftelijk en een mondeling onderzoek (een zitting). Een klachtenprocedure is alleen mogelijk in discriminatiezaken en niet voor andere klachten over mensenrechten. De klachtenprocedure is gratis.

In een telefoongesprek met jou wegen wij van tevoren af of er voldoende informatie is om de discriminatieklacht voor te leggen en de klachtenprocedure te starten. Pas daarna, op het moment dat de procedure echt van start gaat, is je klacht niet meer anoniem. De persoon of instantie over wie je klaagt, wordt dan op de hoogte gesteld van je klacht.

Na een eerste onderzoek volgt een zitting bij het College in Utrecht met jou, als verzoeker, en met de partij over wie je de klacht hebt ingediend, als verweerder. Op basis van alle verzamelde informatie en de bepalingen in de wet toetst het College of er sprake is van discriminatie. Hieruit volgt het oordeel.

Het nut van een oordeel

De oordelen van het College zijn niet juridisch bindend. Dit betekent dat het College geen straffen of maatregelen kan opleggen als het oordeel luidt: discriminatie.

Toch heeft een oordeel meestal effect. Onze ervaring is dat in ongeveer 80% van de gevallen de verweerder actie onderneemt. Een leidinggevende biedt bijvoorbeeld excuus aan of het beleid van de organisatie wordt aangepast. 

Oordelen worden bovendien altijd openbaar gemaakt, waarbij we alleen de naam van de organisatie bekendmaken. De namen van jou als verzoeker of van andere privépersonen maken we niet bekend. Een aantal weken na het oordeel nemen we contact op met jou en met de verweerder en vragen we welke vervolgacties de verweerder gaat nemen.

Spoedprocedure

Een procedure bij het College heeft momenteel een looptijd van een jaar. In situaties waarin het belangrijk is dat u snel een oordeel van het College krijgt, kan het College een zaak met spoed behandelen. Bijvoorbeeld bij een ontslagprocedure, het op korte termijn aflopen van een arbeidsovereenkomst of een deadline voor het aanmelden voor een opleiding of examen.

Wilt u dat het College uw zaak met spoed behandelt? Geef in het klachtenformulier een toelichting en geef aan voor welke datum u het oordeel nodig heeft. Het College beoordeelt vervolgens of uw verzoek in aanmerking komt voor een spoedprocedure. Een medewerker van het College informeert u hierover.

Discriminatieklacht in beeld

Bekijk het filmpje Discriminatieklacht voorleggen of het filmpje Discriminatieklacht voorleggen in gebarentaal voor uitleg over hoe een procedure in zijn werk gaat.

 

Meld misstanden of start discriminatieklacht

Meld direct misstanden of dien een klacht in

Discriminatie op het werk

Veel mensen krijgen met discriminatie te maken op het werk: bij de werving en selectie, in de uitoefening van een functie, of bij ontslag. Soms zijn we ons er niet van bewust dat we ongelijk behandeld worden. En soms zijn we ons er niet van bewust dat we zelf onderscheid maken.

Bij discriminatie telt niet de intentie, maar de uitkomst. Het gaat dus niet om hoe iemand het heeft bedoeld, maar wat het gevolg is van het ongeoorloofde onderscheid. Een voorbeeld is: een sollicitante afwijzen, omdat ze zwanger is. Of in een vacaturetekst eisen stellen aan de leeftijd van de kandidaat. 

Arbeidsmarktdiscriminatie heeft vergaande gevolgen. Daarom vindt het College discriminatie op het werk een heel belangrijk onderwerp. We besteden aandacht aan alle vormen van discriminatie op het werk. We doen onderzoek, adviseren en geven trainingen.

Als je een beperking hebt

Het College is toezichthouder voor het VN-verdrag handicap. Dat betekent dat het College zich actief bemoeit met betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. Als je een beperking of chronische ziekte hebt, merk je dat toegankelijkheid vaak nog niet goed geregeld is in Nederland, terwijl veel toegankelijkheidseisen wettelijk zijn vastgelegd.

Het College doet extra onderzoek naar toegankelijkheid. We geven ook trainingen en advies aan organisaties die zich inzetten om mensen met een beperking zonder belemmeringen deel te laten nemen aan de maatschappij. Ook vind je bij ons informatie over wat je kunt doen bij een vermoeden van discriminatie als je een beperking hebt.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?