College voor jou

Sfeerbeeld van kantoor kleine singel 1 van Het College in Utrecht

Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht met vragen over discriminatie en andere mensenrechten in Nederland. Je kunt misstanden melden en je kunt je discriminatieklacht voorleggen. Ook geven we advies en denken we mee over wat je nog meer kunt doen. 

Meld misstanden

Als je een vermoeden hebt dat je bent gediscrimineerd of je hebt een vraag over mensenrechten, dan kan je contact opnemen met het College. We luisteren naar je en denken mee over wat je zelf kunt doen en wat het College voor je kan betekenen. Als dat nodig is, kunnen we je ook doorverwijzen naar een organisatie die je verder kan helpen.

Jouw melding wordt door ons anoniem geregistreerd. Dat doen we omdat jouw ervaringen voor ons als toezichthouder op de mensenrechtensituatie in Nederland erg belangrijk zijn. Het geeft ons inzicht in wat zich op mensenrechtenvlak afspeelt in Nederland. Ook kunnen wij dit meenemen in onze contacten met de overheid, werkgeversorganisaties en andere partijen die invloed hebben op het terugdringen van discriminatie en andere mensenrechtenschendingen.

Als het gaat om discriminatie vertellen wij je ook of het mogelijk is om jouw discriminatieklacht aan de gelijkebehandelingswetgeving te laten toetsen. Ook geven we informatie over hoe deze klachtenprocedure bij het College eruitziet.

Oordeel over discriminatieklacht 

Heb je een sterk vermoeden dat je bent gediscrimineerd, dan kan je jouw discriminatieklacht bij ons melden. Ook kan je het College om een oordeel vragen. Wij beoordelen dan aan de hand van de gelijkebehandelingswetgeving of de discriminatieklacht gegrond is. Je start dan de klachtenprocedure, die bestaat uit een schriftelijk en een mondeling onderzoek (een zitting). Een klachtenprocedure is alleen mogelijk in discriminatiezaken en niet voor andere klachten over mensenrechten.

In een telefoongesprek wegen wij af of er voldoende informatie is om de discriminatieklacht voor te leggen. Pas op het moment dat de procedure daadwerkelijk wordt gestart, is het niet meer anoniem en wordt de partij waarover je klaagt op de hoogte gesteld van de klacht. De klachtenprocedure is gratis.

Na een eerste onderzoek volgt een zitting bij het College in Utrecht met jou als verzoeker en de verweerder, de partij waarover je de klacht hebt ingediend. Op basis van alle verzamelde informatie toetst het College of er sprake is van discriminatie volgens de gelijkebehandelingswetgeving. Hieruit volgt het oordeel.

Het nut van een oordeel

De oordelen van het College zijn niet juridisch bindend. Dit betekent dat het College geen straffen of maatregelen kan opleggen als er sprake blijkt te zijn van discriminatie. Onze ervaring is wel dat in ongeveer 80% van de gevallen de verweerder actie onderneemt. Dit kan uiteenlopen van een excuus tot het wijzigen van beleid van de organisatie. Oordelen worden wel altijd openbaar gemaakt, waarbij we alleen de naam van de organisatie bekend maken. De namen van jou als verzoeker of van andere privépersonen maken we niet bekend. Een aantal weken na het oordeel nemen we contact met jou en de verweerder op. Wij vragen welke vervolgacties genomen zullen worden.

Discriminatieklacht in beeld

Bekijk op YouTube het filmpje Discriminatieklacht voorleggen of het filmpje Discriminatieklacht voorleggen in gebarentaal voor uitleg over hoe een procedure in zijn werk gaat.

Sfeerbeeld van zwangere vrouw aan het werk op laptop bij tekst over melden van discriminatie

Meld misstanden of start discriminatieklacht

Meld direct misstanden of dien een klacht in

Iedereen kan te maken krijgen met discriminatie

Iedereen kan te maken krijgen met discriminatie. Je kan onder andere worden gediscrimineerd om je geslacht, bijvoorbeeld omdat je zwanger bent, je leeftijd, huidskleur, religie, vanwege je seksuele geaardheid of vanwege je beperking of chronische ziekte.

Discriminatie op het werk

Veel mensen krijgen met discriminatie te maken op het werk: van de werving en selectie tot aan het ontslag. Zowel de werknemer als de werkgever kan te maken krijgen met arbeidsmarktdiscriminatie: ongelijke behandeling rondom het werk. Soms zijn we ons er niet van bewust dat we ongelijk behandeld worden en soms zijn we er niet bewust van dat we zelf onderscheid maken. Bij discriminatie telt echter de uitkomst, niet de intentie. Een voorbeeld is het afwijzen van een zwangere sollicitante of het vermelden van een leeftijdseis in een vacaturetekst. Omdat de gevolgen van arbeidsmarktdiscriminatie verstrekkend zijn, heeft dit onderwerp onze prioriteit. We besteden aandacht aan alle vormen van discriminatie op het werk en doen onderzoek, geven trainingen en advies.

Als je een beperking hebt

Als je een beperking of chronische ziekte hebt, kom je vaak onnodige drempels tegen. In Nederland is toegankelijkheid in de praktijk vaak niet goed geregeld, terwijl het wel wettelijk is vastgelegd. Het College is toezichthouder zijn voor het VN-verdrag handicap. Dit geeft ons een extra verantwoordelijkheid dit onderwerp extra onder de aandacht te brengen. Het College doet extra onderzoeken en geeft trainingen en advies aan organisaties die een verschil kunnen maken als het gaat om het mee laten doen van mensen met een beperking. Ook vind je bij ons informatie over wat je kunt doen bij een vermoeden van discriminatie als je een beperking hebt.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?