College voor jou

Sfeerbeeld van kantoor kleine singel 1 van Het College in Utrecht

Bij het College kun je terecht met vragen over discriminatie en andere mensenrechten in Nederland. Je kunt misstanden melden en je kan je discriminatieklacht voorleggen. Ook geven we advies en denken we mee over wat je nog meer kunt doen. Daarnaast houden wij toezicht op mensenrechten in Nederland.

Meld misstanden

Als je het gevoel hebt dat je bent gediscrimineerd of er zijn andere mensenrechten geschonden kan je het bij ons melden. We denken met je mee wat je zelf kan doen of welke andere organisatie jou nog meer kan helpen. Als het gaat om discriminatie adviseren wij of het zinvol is om de procedure te starten om jouw discriminatieklacht aan de gelijkebehandelingswetgeving te laten toetsen. We luisteren naar je en schrijven jouw verhaal op. Jouw melding wordt door ons anoniem geregistreerd.

Een melding van discriminatie of een andere mensenrechtenschending heeft altijd zin. Het College is namelijk toezichthouder op de mensenrechtensituatie in Nederland. Jouw ervaringen geven ons extra inzicht. Wij nemen dit mee in onze gesprekken met de overheid, werkgeversorganisaties en andere partijen die invloed hebben op het terugdringen van discriminatie en andere mensenrechtenschendingen.

Oordeel over discriminatieklacht 

Heb je een sterk vermoeden dat er sprake is geweest van discriminatie dan kan je jouw discriminatieklacht niet alleen bij ons melden maar kan je ook het College om een oordeel te vragen. Wij beoordelen dan aan de hand van de gelijkebehandelingswetgeving of de discriminatieklacht gegrond is. Je start dan de procedure voor een oordeel. Dit is niet mogelijk voor een andere mensenrechtenschending.

Er is altijd eerst een telefonisch gesprek waarin wij afwegen of er voldoende informatie is om de discriminatieklacht voor te leggen. Pas op het moment dat de procedure daadwerkelijk wordt gestart, is het niet meer anoniem. Wij overleggen dit altijd. Het starten van deze procedure is gratis. 

Na een eerste onderzoek volgt een zitting bij ons in Utrecht met jou als aanklager en de verweerder, de partij waartegen je de klacht hebt ingediend. Op basis van alle verzamelde informatie toetst het College of er sprake is van discriminatie volgens de gelijkebehandelingswetgeving. Hieruit volgt het oordeel.

Het nut van een oordeel

De oordelen van het College zijn niet juridisch bindend. Deze worden wel altijd openbaar gemaakt waarbij we alleen de naam van de organisatie bekend maken. De namen van jou als klager of van andere privepersonen maken we niet bekend. Een aantal weken na het oordeel nemen we contact met jou en de verweerder op. Wij vragen welke vervolgacties er zijn gestart. Onze ervaring is dat in 75% van de gevallen de werkgever of organisatie iets met onze oordelen doet. Dit kan uiteenlopen van een excuus tot het wijzigen van beleid van de organisatie. Het heeft dus meestal wel zin.

Discriminatieklacht in beeld

Bekijk op YouTube het filmpje Discriminatieklacht voorleggen of het filmpje Discriminatieklacht voorleggen in gebarentaal voor uitleg over hoe dit in zijn werk gaat.

Sfeerbeeld van zwangere vrouw aan het werk op laptop bij tekst over melden van discriminatie

Meld misstanden of start discriminatieklacht

Meld direct misstanden of dien een klacht in

Iedereen kan te maken krijgen met discriminatie

Iedereen kan te maken krijgen met discriminatie. Je kan onder andere worden gediscrimineerd om je geslacht, leeftijd, huidskleur, religie of vanwege je seksuele geaardheid, je beperking of omdat je bijvoorbeeld zwanger bent.

Discriminatie op het werk

Veel mensen krijgen met discriminatie te maken op het werk. Het is een onderwerp waar je zowel als werknemer of als werkgever weleens mee te maken kan krijgen en wat veel voorkomt. Soms zijn we ons er ook niet van bewust dat het om discriminatie gaat. Bijvoorbeeld het afwijzen van een zwangere sollicitante of in een vacaturetekst een leeftijdseis vermelden. Om die reden heeft dit onderwerp onze prioriteit. We treden bijvoorbeeld actief naar buiten en doen onderzoek, geven trainingen en advies.

Als je een beperking hebt

Als je een beperking hebt, kom je vaak onnodige drempels tegen. In Nederland is het vaak nog helemaal niet goed geregeld terwijl het wel wettelijk is vastgelegd. Een van onze taken is dat wij toezichthouder zijn voor het VN-verdrag handicap. Dit geeft ons een extra verantwoordelijkheid dit onderwerp als een van onze prioriteiten naar buiten te brengen en daarnaast extra onderzoeken, trainingen en advies te geven aan organisaties die hierin een verschil kunnen maken. Maar ook vind je bij ons informatie over wat je kan doen bij ongelijke behandeling als je een beperking hebt.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?