Contact

 • Ons telefoonnummer is 030 - 888 38 88. Je kunt ons tussen 10:00 en 13:00 bellen.
 • Ons e-mailadres is info@mensenrechten.nl.

 

Ben je gediscrimineerd of heb je een vraag over mensenrechten? Wil je weten of je met je klacht bij ons terecht kunt of wil je eerst weten of er nog andere oplossingen zijn? Je kunt telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

Het College voor de Rechten van de Mens organiseert weer fysieke zittingen zonder speciale coronamaatregelen te treffen. Er zijn wel spatschermen in de zittingszaal aanwezig om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Alleen als het echt niet mogelijk is voor een van de partijen om fysiek bij de zitting aanwezig te zijn (bijvoorbeeld vanwege een kwetsbare gezondheid), kan de zitting via een videoverbinding worden bijgewoond.

Verzoek om een oordeel

Wil je een verzoek om een oordeel indienen, dan kun je dit doen via het online meldformulier. Heb je andere vragen aan het College, neem dan contact op via: info@mensenrechten.nl. Als je onlangs een verzoek om een oordeel bij het College hebt ingediend, nemen medewerkers van het College contact met je op over de behandeling van je verzoek. 

Bekijk de brochure over de klachtafhandeling en lees het procesreglement voor de behandeling van verzoeken om een oordeel.

Behandeling van je zaak

Het College bekijkt per zaak welke behandeling van het verzoek om een oordeel het meest geschikt is. Dit betekent dat het College voor elke zaak afzonderlijk zal besluiten of een fysieke (met inachtneming van de coronaregels) of digitale zitting zal worden gehouden, of dat een schriftelijke voortzetting passend is. Je wordt hierover geïnformeerd per brief of per e-mail.

De zaal is niet meer ingericht volgens de 1,5-meternorm. Mocht een verzoeker of verweerder een kwetsbare gezondheid hebben dan is het mogelijk de 1,5-meternorm te hanteren. Er kan dan minder publiek aanwezig zijn bij een zitting en pers heeft dan voorrang.

Heb je vragen? Neem dan contact met de administratie, bereikbaar via het e-mailadres administratie@mensenrechten.nl. Vergeet niet je zaaknummer te vermelden.

Een digitale zitting: hoe werkt dat?

Tijdens de coronapandemie is het mogelijk om een digitale zitting te organiseren. Het College stuurt je per e-mail een uitnodiging voor een online zitting. Je kunt deelnemen met je computer, i- pad/tablet of smartphone. Voor een goede videoverbinding is het wel noodzakelijk dat je over een goede Wifi-verbinding beschikt. Het is niet toegestaan om een zitting op te nemen.

Schriftelijke voortzetting

Als je zaak zich leent voor schriftelijk voorzetting dan word je hierover geïnformeerd. Daarbij zal ook nader worden gespecificeerd of nadere stukken en/of nadere antwoorden van partijen noodzakelijk zijn of dat het College voldoende geïnformeerd is om tot een oordeel te komen.

Als er al een zitting is geweest

Het College doet er alles aan om de oordelen in de zaken waarin een zitting hebben plaatsgevonden op de toegezegde data aan verzoekers en verweerders toe te zenden. Mocht dat niet lukken, dan ontvangen partijen daarvan tijdig bericht. De oordelen worden zoals gebruikelijk gepubliceerd op de website van het College.

Telefonische bereikbaarheid

Het College is tussen 10:00 en 13:00 uur telefonisch bereikbaar voor juridische vragen en meldingen over kwesties die te maken hebben met mensenrechten of gelijke behandeling via 030 – 888 38 88. 

Persvoorlichting

Ben je journalist en heb je een persvraag, interviewverzoek of wil je een zitting bijwonen? Neem contact op met onze persvoorlichters via 030 – 888 38 88.

De zittingen zijn openbaar. Om de privacy van de belanghebbenden en het publiek te waarborgen is voor het bijwonen van een zitting de persrichtlijn van het College van toepassing.

  Adresgegevens

  Kleinesingel 1-3
  3572 CG Utrecht
  Postbus 16001
  3500 DA Utrecht

  T (030) 888 38 88 of vanuit het buitenland +31 30 888 38 88

  Belangrijk: bekijk voor je bezoek aan het College de bovengenoemde maatregelen. Deze maatregelen gelden voor alle bezoekers. 

  Route naar het College voor de Rechten van de Mens

  Sociale media

  Wil je op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen, volg ons dan via de sociale media:

  Parkeren

  Je kunt parkeren op de openbare weg, bijvoorbeeld aan de overkant van het College langs het Griftpark is een klein parkeerterrein Let op: Dit is betaald parkeren.

  Ben je in het bezit van een gehandicaptenparkeervergunning, dan zijn er voor de entree invalideparkeerplaatsen beschikbaar. Je mag gratis parkeren op de algemene invalideparkeerplaatsen. Op het onderbord bij de parkeerplaats staat hoe lang je mag parkeren. Dit is maximaal 3 uur. Je mag ook gratis parkeren op plekken waar betaald parkeren is. Behalve op plekken met het bord 'Vergunninghouders'.

  Openbaar Vervoer

  Het College is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor recente informatie kun je OV-website 9292 raadplegen.

  Persvoorlichting

  Ben je journalist en heb je een persvraag, interviewverzoek of wil je een zitting bijwonen? Neem contact op met een van onze persvoorlichters.

  Contactgegevens persvoorlichting

  Discriminatie melden of oordeel aanvragen

  Als je mogelijk te maken hebt gehad met discriminatie kan je dit bij het College melden. Als je een melding doet wordt deze standaard anoniem geregistreerd. Wel hebben we een mailadres of telefoonnummer nodig om contact met je te kunnen opnemen. Als je direct een oordeel aan het College wil vragen over een mogelijk geval van discriminatie kan dit ook online met het discriminatie meldformulier. In dat geval hebben we wel contactgegevens nodig.

  Zitting bijwonen

  Om te komen tot een uitspraak vindt een openbare zitting plaats. In de zittingsagenda vind je een overzicht van de geplande zittingen. Als je hierbij aanwezig wilt zijn is het noodzakelijk om je aan te melden door een mail te sturen naar info@mensenrechten.nl.

  Training of lezing?

  Wij bieden trainingen over diverse mensenrechtenkwesties en de leden van het College kunnen een lezing geven over een specifiek onderwerp. Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen.

  Privacyverklaring

  Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  Privacyverklaring

  Als je een klacht over het College hebt

  Wij proberen in ons contact en samenwerking met jou zorgvuldig te handelen. Maar soms gaat het weleens mis. Als we er niet met elkaar uitkomen, kun je gebruikmaken van onze klachtenregeling.

  Bekijk hier onze klachtenregeling