Jan-Peter Loof - ondervoorzitter

Portretfoto van ondervoorzitter Jan-Peter Loof

“Juristen zijn geneigd om mensenrechten vooral te beschouwen als een toetsingsmaatstaf: levert deze wet of dit beleid strijd op met mensenrechtennormen? Toetsing is belangrijk, maar mensenrechten zijn meer dan dat. Soms is actief beleid nodig om een mensenrecht voor een bepaalde groep mensen echt werkelijkheid te laten worden. Met het uitdragen van dat besef ben ik dagelijks bezig. Het is een belangrijke taak van het College.”

Jan-Peter Loof is naast zijn werk als collegelid senior universitair docent staatsrecht en mensenrechten aan de Universiteit Leiden, waar hij participeert in het onderwijs van de Advanced Master European and International Human Rights Law. Ook is hij senior research fellow van het Netherlands Network of Human Rights Researchers, lid van de redactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin en medewerker constitutioneel recht en mensenrechten van het Militair Rechtelijk Tijdschrift.

Je kunt Jan-Peter benaderen over algemene onderwerpen op het terrein van de mensenrechten of de gelijke behandeling of een van zijn specialisaties: 

  • Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging;
  • Vrijheid van meningsuiting;
  • Demonstratievrijheid;
  • Communicatiegeheim;
  • Recht op bescherming van privacy;
  • Recht op menswaardige behandeling in detentie;
  • Toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
  • Contraterrorisme maatregelen;
  • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht;
  • Rechtsstatelijke waarborgen.

Mail Jan-Peter