Karin de Vries - plaatsvervangend collegelid

 

Mr. dr. K.M. (Karin) de Vries is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en houdt zich, als onderzoeker en docent, al ruim 15 jaar bezig met het vraagstukken op het terrein van mensenrechten en gelijke behandeling, aanvankelijk vooral op het terrein van het migratierecht. Karin is vanaf mei 2021 plaatsvervangend Collegelid. De afgelopen jaren heeft zij voornamelijk onderzoek gedaan naar discriminatie op de gronden ras en nationaliteit en het functioneren van het nationale en internationale gelijkebehandelingsrecht. Karin is als landenexpert voor Nederland verbonden aan het European Equality Law Network van de EU. Vanuit deze functie rapporteert zij regelmatig aan de Europese Commissie over ontwikkelingen in de Nederlandse wetgeving en rechtspraak met betrekking tot discriminatie.

 
Vanwege haar positie als plaatsvervangend Collegelid is Karin niet rechtstreeks te benaderen.