Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen - collegelid

Portretfoto van collegelid Marjolein Swaanenburg- van Roosmalen

“Met mensenrechten kun je te maken krijgen als je het niet verwacht en er eigenlijk ook niet op zit te wachten. Mensen die – misschien op een onverwacht moment in hun leven – te maken krijgen met mensenrechtenschendingen, kunnen bij het College terecht. We geven hier oordelen, brengen adviezen uit en geven voorlichting. Dat zijn lastige maar ook mooie taken, waar ik graag aan wil bijdragen.”

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen is afgestudeerd in rechten aan de Universiteit Leiden en de University of Oxford (MJur). Zij is in 2007 gepromoveerd op overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland. Eerder was Marjolein secretaris van het constitutioneel beraad van de Raad van State. Zij is een voormalige co-president van de Joint Council on Constitutional Justice van de Venice Commission.

In 2018 is Marjolein benoemd tot plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens. In 2019 is zij toegetreden tot het College als lid. Zij houdt zich onder meer bezig met het toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland.

Naast haar werk bij het College is zij sinds 2020 voorzitter van de Bezwaarschriftenadviescommissie Compensatieregeling CAF 11 e.a.

Marjolein heeft belangstelling voor de volgende onderwerpen:

  • de Grondwet en constitutionele rechtsvergelijking
  • het EVRM en het EU-Handvest
  • overheidsaansprakelijkheid en bestuursrecht
  • rechtsvorming en wetgevingsadvisering