Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen - collegelid

Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen

“Respect voor de waardigheid en mensenrechten van ieder lid van de samenleving is wezenlijk. Tegelijkertijd is mijn ervaring dat mensenrechtenkwesties op alle terreinen van het recht kunnen spelen en steeds voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Het College verricht belangrijke taken voor de mensenrechtenbescherming en daar wil ik graag aan bijdragen.”

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen studeerde rechten aan de Universiteit Leiden (LLM) en de University of Oxford (MJur). In 2007 promoveerde zij op een proefschrift over overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland. Marjolein was eerder secretaris van het Constitutioneel Beraad van de Raad van State en onderhield voor de Raad internationale contacten bij onder meer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zij was co-president van de Joint Council on Constitutional Justice van de Venice Commission en trad op als internationaal consultant voor de Raad van Europa. In 2018 is Marjolein benoemd tot plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens. In 2019 is zij toegetreden tot het College als lid.