Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen - collegelid

Marjolein Swaanenburg- van Roosmalen

“Met mensenrechten kun je te maken krijgen als je het niet verwacht en er eigenlijk ook niet op zit te wachten. Mensen die – misschien op een onverwacht moment in hun leven – te maken krijgen met mensenrechtenschendingen, kunnen bij het College terecht. We geven hier oordelen, brengen adviezen uit en geven voorlichting. Dat zijn lastige maar ook mooie taken, waar ik graag aan wil bijdragen.”

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen studeerde rechten aan de Universiteit Leiden (LLM) en de University of Oxford (MJur). In 2007 promoveerde zij op een proefschrift over overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland. Marjolein was eerder secretaris van het Constitutioneel Beraad van de Raad van State en onderhield voor de Raad internationale contacten bij onder meer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Zij was co-president van de Joint Council on Constitutional Justice van de Venice Commission en trad op als internationaal consultant voor de Raad van Europa. In 2018 is Marjolein benoemd tot plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens. In 2019 is zij toegetreden tot het College als lid.

Marjolein is gespecialiseerd in de volgende onderwerpen:

  • Constitutie
  • EVRM en EU-Handvest
  • Grondwet
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Rechtsvorming
  • Wetgevingsadvisering
  • VN-verdrag Handicap