Persvoorlichting

Ben je journalist en heb je een persvraag, interviewverzoek of wil je een zitting bijwonen? Neem contact op met een van onze persvoorlichters via 030-888 3 888.

Zitting bijwonen?

Het College toetst individuele situaties aan de gelijkebehandelingswetgeving. Is er wel of geen sprake van discriminatie? Om te komen tot een uitspraak vindt een openbare zitting plaats bij het College in Utrecht. De zittingsagenda vindt u op deze website. Bekijk ook de persrichtlijn van het College.